HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 78

JPEG (Deze pagina), 646.78 KB

TIFF (Deze pagina), 5.53 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

76
stroomt langs de steden Ceres, Worcester, Swellendam en
Malagas.
Bredas dorp. Eene Afd. langs de kust, 1997 [I mijlen groot
met een bevolking van 4,306. Zij is uitstekend geschikt
voor schapen. Kaap Agulhas, de Breede en Zondereinde
rivieren, en de Babylons Toren en Potbergen worden in deze i
Afdeeling gevonden.
Brown Fort. Een versterkte post bij een brug over de Groote °
Visch rivier, omtrent 14 mijlen van Grahamstown,
Burgersdorp. De voornaamste stad in de Afd. Albert met ‘
' 1,34,9 inwoners met een kweekschool voor ChT.AfgBSCh6id6DB
leeraren.
Boesmanla.nd· Een 3800 voet hoog plateau dat zich van
Calvinia tot aan de Oranje rivier uitstrekt. Het is een
woeste dorre streek, behalve na zware regens, wanneer zij
met hoog en voedzaam gras overdekt wordt. De weinige t
inwoners zijn eenige trekboeren, Koranna’s, Namaqua’s en
Boesmans.
Caledon. Eene Afd. van de W. Provincie, groot 1519 [I
. mijlen met 11,335 inwoners, Zij is uitmuntend voor schapen
en ook timmerhout schijnt men er met voordeel te kunnen .
aanplanten. Bij de hoofdstad Caledon vindt men uitmunten-
de heete bronnen. Een ander dorp in deze Afd. is Villiers
dorp, Eene zendingspost der Hernhutters, Genadendal ge- _
naamd, is in deze Afd. en een bezoek overwaardig. {
C€tl6d0ll­1‘ïYï61‘• De Caledon of de Mogakare der Basuto’s, j,
neemt haren oorsprong in de ontoegankelijke Maluti en Quath­
lamba bergen, in de nabijheid van de bronnen der Oranje I
rivier. Zü heeft een lengte van 220 mijlen en vereenigt
zich met de Oranje rivier na de kleine Caledon en andere
stroomen te hebben opgenomen.
Cä1IVillï3·­ Eene Afd. in het N. W.; 26,083 [I mijlen groot ?
met eene bevolking van 7,394;. Zij is een uitgestrekt wei-
develd, onderhevig aan zware droogten en zonder vaste
stroomen, Een gedeelte er van, de Hantam genaamd, is
beter van water voorzien, en uitmuntend voor paarden en
hoornvee.
1