HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 77

JPEG (Deze pagina), 684.69 KB

TIFF (Deze pagina), 5.47 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

l
'
M;. ` 75 _
l
{ Bethcls d01‘p• Een zendingsdorp met 400 inwoners; 10 mijlen j
j van Port Elizabeth gelegen. i
J Bethulië drift. Hier vindt men een groote brug over de {
ja Oranje rivier; bü het Vrijstaatsche dorp Bethulië. `
jl Blanco. Een dorp in het distrikt George aan den voet der j
beroemde Montagupas. j
‘ Bl0emfont0i11­ De hoofdstad en Gouvernementszetel van den l
Oranje Vrijstaat, ligt 680 mülen N. O. van Kaapstad. Zij
1* heeft een tamelijk centrale ligging, in een hooge maar ge-
zonde streek, en is goed voorzien van water maar heeft ge-
brek aan brandstof. Het is de zetel van een Bisschop der l
Eng. Kerk, heeft verscheidene kerken, banken en andere
openbare instellingen, en zal, nu er bruggen over de Oranje
rivier geslagen zijn, eene belangrijke handelsplaats worden.
Per spoor en wagen zijn de Vrijstaatsche steden nu zoowel
van Kaapstad als van Port Elizabeth gemakkelijk bereikbaar.
Bl0emh01I’• Een distrikt in het uiterste westen der Transvaal,
ten Oosten door de Vaal begrensd, en door de Hartz rivier
doorsneden, Ten Zuiden grenst het aan Griqualand­West.
Het heeft uitgebreide ruimte voor landbouw en veeteelt.
. Bokkeveld (K0ud)• Een hooge, omtrent 4000 voet boven de
zee gelegen, streek met een heerlijk schoon eenigsints koud p
klimaat geschikt voor schapen en hoornvee. Zoover als het
Ceres Road station, kan men het van Kaapstad per spoor
bereiken. Kersen, die anders weinig in Z.­Afrika gevonden
worden, vindt men hier in groote volkomenheid.
Bokkeveld (Warm). Een vruchtbare streek in de Afd. Tulbagh,
overvloedig wijn en koren voortbrengende.
B0sjesveld• De naam eener landstreek in de Afd. Worcester,
aldus genoemd naar de ontelbare kleine heesters die er den
r grond bedekken, zoolang die nog niet ontgonnen is.
"‘ Bl`8I1dYl81l• Een merkwaardige heete bron , omtrent twee uren
gaans van Worcester.
Breede­1°ivie1‘• Deze rivier, hoewel er nog geene verbeteringen
aan zijn gedaan, is voor schepen die niet meer dan 8 of 10 j
voet diepgang hebben, tot op 30 of 40 mijlen van haren
mond bevaarbaar. Zij ontspringt in het Warm Bokkeveld en
l