HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 73

JPEG (Deze pagina), 665.44 KB

TIFF (Deze pagina), 5.41 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

il J
L 71 `
i in de Afrikaansche wateren, welke bron van rijkdom nog {
weinig ontwikkeld is. {
‘ Agulhas (Kaap.) De Zuidelijkste punt van het vasteland
van Afrika, is gelegen in de Afd. Bredasdorp 34·°, 49’ Z, t
Br, en 20°, O', 4»O” O. Lg‘°. Het wordt hier als een hoogst I
gevaarlijke lokaliteit voor de schepen beschouwd, daar de
rotsen zich een aanmerkelijken afstand in zee voortzetten,
er veel mist heerscht en er onzekere stroomingen zijn.
` Er is een vuurtoren op het uiteinde der Kaap, ‘
Albania. Gedeeelte van Griqualand, West, tusschen de Oranje
en Vaalrivieren.
Albane. Afd, Oost: Provincie. Gesticht door de Britsche
volkplanters in 1820. Opper Albane is uitmuntend voor
schapen. Rivieren: de Groot, Visch, Kat en Koonap Ri-
vieren. Grahamstad is de hoofdstad. Bevolking 16,499. ·
Albert. Deze Afd. in het N. O., werd in 1848 gevormd, en
heeft een oppervlakte van 3,834 [I mülen, _met eene be-
volking van ruim 12,000. Het klimaat is gezond, en uit-
muntend voor schapen, maar door de hooge ligging zeer
koud in den winter. Zie Burghersdorp.
. ,. Alexandria. 1519 [1 mijlen groot met een bevolking van
6,030. Het is een vruchtbaar, dicht met hout begroeid
distrikt, en uitmuntend voor veeteelt en landbouw.
Alfred (Port.) De naam van de haven voor Grahamstad,
waar het 28 mijlen van daan ligt, aan den mond der Kowie
§._ rivier. Het Gouvernement laat hier aan havenwerken bouwen,
» Algoabaal. De voornaamste baai op de Z. O. kust van de
T Kaapkolonie, is, zooals de meeste baaijen op dezelfde kust,
l blootgesteld aan de Zuid~Ooster, terwijl zü beschut is voor
_ de zware Noord·Wester, die zoo gevaarlijk is in de Weste-
E lüke baaijen. De Westelijke punt, kaap Recieff waar een
·t· vuurtoren op gebouwd is, ligt op S40 1’ 44" Z. Br. en
‘ 25°, 42’, 12" O. Lg*°. In de baai bevinden zich ver-
scheidene groepen, waaronder het Bird Eiland, waarop een
vuurtoren, en St. Croix, het eerste land dat B. Diaz bij A
zijn omvaart der Kaap in 1486 ontdekte; de meest bekende J
zün, Zie Port Elizabeth. V
i
4 i