HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 72

JPEG (Deze pagina), 444.08 KB

TIFF (Deze pagina), 5.41 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

f
F
l
VAN DE voonunmsrm
STEDEN, DOBPEN, GEBERGTEN, RIYIEREN ENZ.
VAN A
ZUID·AFRIKA.
Aberdeem Dorp in de Afd. Graaff Reinet. In 1878 zijn
hier steenkolen ontdekt.
Adamnntim Nieuwe naam voor de Diamantvelden, maar _
weinig in gebruik. ii
Agulhas (Banlb) Een groote bank, rondom de zuidpunt van f
Afrika, die zich bijna van Natal tot Saldanhabaai in zee l
uitstrekt, met een gemiddelde breedte van 40 mijlen en een ,
diepte van 40 tot 60 vademen; terwijl van deszelfs kant. g
af, het water plotseling diep wordt. De groote zeestroom
van Mozambique vloeit er in eene richting van ’t O. naar +
’t Z. W. langs, maar er zijn langs de kust verschillende
stroomen in andere richting, die de scheepvaart gevaarlijk
maken, en de Kaap den naam van het matrozenkerkhof
hebben doen erlangen. Er is eeen rijke overvloed van visch
4 .