HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 70

JPEG (Deze pagina), 658.21 KB

TIFF (Deze pagina), 5.36 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

l
wa
68 L
dag f 10; metselaars f 10; stukadoors f 10; opperlieden f6;
echilders en glazenmakers f 9 ; steenhouwers f 9; smeden f 12;
wagenmakers f 12; smidsváórslaanders f 44.50; draaiers f 8;
baksteenmakers f 9.60; houtzagers I 8 ; kleermakers f 10;
sehoenmakers f 10; blikslagers en zadelmakers f 8. Deze
loonen zijn per dag, zonder kost en inwoning. Bakkers per
week met kost en inwoning f 18 tot f 30; modemaaksters,
per maand met kost en inw. f 60 tot f 120; horlogemakers [_
per maand f 156 tot f 180 met kost en inw.; huisbedienden,
keuken- of binnenmeiden van f24 tot 30 met kost en inw.;
boerenarheiders f 18 tot f 48 met kost en inw. per maand. Z
Opzichters op een boerenplaats f 24« tot f 72 dito. Arbeiders
bij den dag met kost f 1.80 tot f 3.30. Huisonderwijzers
f 50 tot f 100 met kost en inw.
Afstanden. Hierbij voeg ik nog een tabel der voornaamste
afstanden in de Z. A. B.
De opgaven zijn in Engelsehe mijlen (17 60 sehreden)·drie
in een uur gaans.
Van Durban (Natal) naar Potchefstroom ..... 4·19 mijl.
,, ,, ,, ,, Lijdenburgsche Goudv. 436 ,,
,, Delagoa Baai ,, ,, ,, 150 ,,
,, Potehefstroom ,, ,, ,, 332 ,, l
,, Pretoria ,, ,, ,, 225 ,,
,, Kaapstad ,, Pretoria ........ 1,024; ,,
Spoorweg van Delagoabaah Een kort woord hierover besluite
deze schets. De ontworpen spoorweglijn van Lorenzo Marquez,
de havenstad van de Delagoabaai, naar de Z. A, R. zou de
Lydenburgsche Goudvelden passeeren. Zoover als het Portu-
geesch grondgebied reikt d. i. tot aan den voet der Lebombo ‘
bergen (een afstand van circa 30 mijlen) had dit Gouverne­
ment beloofd de helft der kosten te zullen dragen. Het Q.
andere gedeelte van de Portugeesche grens, naar het punt ik
in de Goudvelden waar voorloopig het eind­station zou zijn,
is omtrent honderd mijlen lang. Door het Gouvernement der ‘
Republiek werd tot den aanleg daarvan in Nederland een
leening uitgeschreven van f 3.600,000. De leening werd ta-
melijk goed opgenomen, en voor een goed deel volteekend, l
E.
in