HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 6

JPEG (Deze pagina), 378.12 KB

TIFF (Deze pagina), 5.32 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

/ I W W
4
l
Engelsch verstaat aanbevelen. Zooveel ntogelgk heeft de
schryver zich slechts tot feiten bepaald, daar het geven van
raad bgna ondoenlgk is, zonder met de oanstandtgheden
van hem die eanlgreren wil, eentgztns bekend te
Aan het kantoor van ons Znid-Afrlkaansch Agentschap,
gevestigd te Arnhem, waar ook passage op de Kaapsehe
rnatlbooten kan genomen worden, zgn echter genegen `_
alle verlangde particulzïcre inlichtingen te verseka/fen. Zte “
verder Hfdst. III § ,97 van dit werk.
DE SCHRIJVER.
ARNHEM, Febr. ’82.
l
ee
X
"
, · «ï»