HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 53

JPEG (Deze pagina), 584.06 KB

TIFF (Deze pagina), 5.38 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

s ë
1 1 J
V. INBOORLING. DISTRIKTEN BIJ DE KAAP­ 1
' KOLONIE BEHOORENDE. 1
1. Griqualand-00st, een deel van Niemansland, is het dis- V
trikt, in welke de stam van den overledenen Adam Kok
woont. De geheele bevolking is omtrent 32,000, Deze
ti- wonen in 6233 hutten, bezitten 6223 paarden, 69,139 i
· stuks hoornvee, 47,754 schapen, 40,124 geiten, 3429
varkens, 183 wagens, 947 ploegen en 2024 geweren.
De Griqua’s zijn meest bastaards d. i. afstammelingen van j
Europeanen en Hottentotten. Q
2. Basntoland is dat gedeelte der Kaapkolonie dat N. O. 5
naar Natal uitspringt, en den Vrijstaat van eigentlijk Kalter- l
land scheidt. Het werd Britsch grondgebied in 1868 en
*,~ werd aan de kolonie geannexeerd in 1871. De Z. VV. grens i
van Natal tot aan de Telle rivier is 200 mijlen lang. _,
Het bewoond gedeelte heeft eene gemiddelde breedte van J,
. 30 mijlen, terwijl 40--50 mijlen, tengevolge der ruwe berg-
‘ ketenen onbewoonbaar zijn. De bevolking wordt geschat op jg
§ 140,000. Wij laten hier een ruwe berekening van den vee-
g, stapel en andere bezittingen der Basuto’s volgen. <
Wagens ........ 150 gewaardeerd op £ 7,500 l
re Ploegen ........ 2,000 ,, ,, ,, 10,000 V
i Geweren ....... 5,000 ,, ,, ,, 20,000
', Paarden ........ 25,000 ,, ,, ,, 125,000
Hoornvee ....... 150,000 ,, ,, ,, 600,000 ~
Schapen ........ 100,000 ,, ,, ,, 25,000
Geiten ........ 60,000 ,, ,, ,, 9,000 J
T` Varkens ........ 2,000 ,, ,, ,, 1.000 Z
Totaal £ 797,500.
In het jaar 1874 werd er voor een waarde van omtrent
£ 200,000 aan koopmanswaren ingevoerd. De uitvoer in _Q
F · 1873 was 2000 balen wol en 100,000 muddeu graan.
I
1