HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 50

JPEG (Deze pagina), 691.83 KB

TIFF (Deze pagina), 5.36 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

l
48
bekend werd dat het rük aan diamanten was, stormden eerst
honderden, daarna duizenden uit de Kaap, den Vrijstaat, de V
Transvaal en Natal het land binnen. Toen het nieuws zich
verder verspreidde, vermeerderden Engeland, Duitschland, _
Holland, Amerika en Australië de menschenmassa’s op de j
wonderbare delverijen. Hooge loonen en andere kansen trok- i
ken de inboorlingen uit de kolonien en van de vrije kaiïers- 5
stammen er heen. In den bloeitijd van de velden van 1872-- Y
1873 toen de New Rush op haar best, du Toits Pan nog N
van gewicht, en de delverijen aan de rivier nog niet geheel
verlaten waren, was de bevolking van Griqualand West waar- Qi
schijnlijk niet minder dan 60,000. Op het oogenblik is die S
niet meer dan 445,000 waaronder 12,37 4 blanken en de rest
inboorlingen zijn, ;
6. De Kampemeuten. Eerst sints kort kan men zeggen dat
er bepaalde steden op de diamantvelden bestaan, ofschoon
Kimberley, de hoofdstad, zulk eene drukke en bevolkte
plaats is, als er eene in Z,-Afrika gevonden wordt. Voor «
sommige van de grootere gebouwen zijn baksteenen en na-
tuurlijke steen gebruikt, maar over het algemeen zijn ijzer, "
bout en zeildoek de meest gebruikelijke materialen voor
woningen en winkels. Kimberley is langer bewerkt dan eene
der andere mijnen, en belooft nog verscheidene jaren een ä
goede oogst te zullen opleveren, en het is niet waarsehijn­ é
lijk dat het spoedig het lot zal deelen van Pniel, Cawoods j
Hope en Hebron dat thans weinig meer dan namen zijn, `
ofschoon zij eenige jaren geleden drukke en beroemde Kam-
pementen van delvers waren. Klipdrift is echter onder de ,
benaming Barkly een stad gebleven. [
De mijnen aan de drooge delverijen voornamelijk te
Kimberley (de New Rush) zijn gebleken veel rijker te zün dan
die aan de rivier. De kampementen die in 1869, 70 en
71 beroemd waren lagen allen onmiddelijk aan de Vaal-
·rivier en sommigen der Claims stonden bij hoog water on-
der. Mogelijk zal men het werk in deze later weer hervatten ,
' maar thans zün zij zoo goed als verlaten. Behalve te Kim- `
berley heeft men nog drooge delverijen te Du Toitspan en
tf.