HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 5

JPEG (Deze pagina), 551.77 KB

TIFF (Deze pagina), 5.28 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

’"‘‘
i .. G
L; .. ,
tu c
«
ïgï
i
wl:
” B E R I C H T.
il ___.....--
ik
De onmiddelijke aanleiding tot liet samenstellen van dit
` werkje was de belangstelling die de kiervolgende Inleiding,
door den sekrgver oorspronkelgk als feuilleton in de N
Rotterdammer geplaatst, gaande maakte. Geen week took
was er sints liet verschijnen van dat stukje verloopen, of
reeds waren er meer dan een veertigtal brieven, uit alle
gorden des lands, door de meest verschillende personen,
, den schrijver toegezonden, om nadere inlichtingen te ver-
,!" zoeken. Zelf gedurende meer dan twintig jaren een bewoner
van verschillende deelen van Zuid­Afrika, en koogelgkvmet
dg), land en volk ingenomen, zal het niemand verwonderen,
dat bg] den sekrgver de lust opkwam, in deze zoo duidelgk
T. uitgedrukte bekoefte, op ruimere sckaal dan door particu-
. AV liere correspondentie gesekieden kon te voorzien.
if, Bg het bewerken zgn koofdzakelgk GlanvilZe’s Guide to
, J, South Af_ri,c,a. Lond. 1880, en voor de Transvaal en ket
3, Geogrcnokä Register. S. W Silvers, Soutk Africa. Lond.
il 1880 met kaart en pleiten 5'70 pag., gevolgd. Vooral dit
laatste werk kunnen wg den aanstaanden Emigrant die
' ä
. EG; 4
[ P‘::;Y .1; ·­ ·‘ s ’ " ' ` `T ,1 Y .~__________:__M______,,_&_”,_ · _ Y A. S "" äï A [