HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 36

JPEG (Deze pagina), 692.44 KB

TIFF (Deze pagina), 5.39 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

34
appel, perzik, abrikoos, appel, peer , meloen en waterme-
loen uitmnnten. Waar water ter besproeing verkrügbaar is,
groeien alle Europeesche tuingroenten op uitstekende wijze.
Huiden en hoorns behooren tot de Kaapsche uitvoer-artikelen,
ook ivoor neemt een voorname plaats op de lijst van uitvoer-
artikelen in, maar het is een product van de binnenlanden,
niet van de kolonie zelve. Ango1·a­haar begint flink uitge-
voerd te worden, terwijl met katoen, zijde en kofiie proef-
nemingen worden gedaan. Steenkool wordt op verschillende
plaatsen gevonden. Diamanten vindt men in groot aantal in
de Afdeeling Griqualand West. De bosschen eindelijk be-
vatten een rijken voorraad van timmerhout, waarvan sommige
soorten voor den meubelmaker, andere voor den timmerman
geschikt zün. r
11. Industrie. Behalve de gewone ambachten en die, welke
door den handel ontstaan, regelen zich de bedrijven grooten-
deels naar de voortbrengselen. De schapenteelt of het pro-
duceeren van wol, moet in de eerste plaats genoemd worden.
In het grootste deel der kolonie, neemt de wol de eerste
plaats in. Het oppassen, scheeren, wasschen en dokteren der
schapen, het sorteeren, pakken, opladen, wegrüden en het '
verkoopen der wol, zijn jaar in jaar uit de dagelijks terug-
keerende werkzaamheden. De meeste schapenboeren houden A
ook kudden geiten (bokken) terwijl sommigen de angora­geit
aanhouden en die haar uitvoeren. Allen hebben hoornvee,
dat men in spannen van twaalf tot achttien stuks gebruikt,
om de zware wagens te trekken, in welke de wol naar markt `
of haven verzonden wordt. Weinig boerenplaatsen zijn er
waarbij men geen ontgonnen koornvelden, geen tuin- en
boomgaard zal vinden, hoewel de beide laatsten maar al te l
vaak verwaarloosd worden, daar de Afrikaansche boer zeer
weinig om groenten geeft. De meeste grondeigenaren hebben W"
een grooter of kleiner aantal tamme struisvogels en doen er jl
uitmuntende zaken mede. Het maken van dammen en l
reservoirs om het wegloopen van het regenwater te voor- l
komen is een belangrijke tak van nüverheid onder de boe- l
ren. Landbouw wordt voornamelijk beoefend in de weste­ j
l
l
tl;