HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 30

JPEG (Deze pagina), 686.91 KB

TIFF (Deze pagina), 5.35 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

28
l
onder de opschriften Kerkelijke zaken, Opvoeding, Wet, enz. `
mede. j
5, Het Klimaat. De eerste zaak waar hij, die zich in een 3
ander land wil gaan vestigen, naar vraagt is gewoonlijk:
het klimaat. Wetenschappelijke statistiek is alleen niet vol- ·
doende om de bezorgdheid hieromtrent weg te nemen. Ech­ ,
ter is het noodig dat wij eenige praktische opmerkingen door ?
metereologische feiten en cijfers vooraf laten gaan. De
gemiddelde temperatuur der Kaapstad is 6l° 26mï“ Fahren­
heit. Andere plaatsen in de kolonie toonen eene lagere ge-
middelde hoogte. Kaapstad is slechts weinig boven de op- i
pervlakte der zee, en in de Kolonie zijn streken die 8000
voet hoog liggen. Maar de gemiddelde temperatuur moet *
berekend worden naar de voornaamste middelpunten der be· .
volking, en daarnaar kan men de gemiddelde hoogte der Ko- jg
lonie rekenen op 63 graden; terwijl die van Amsterdam ;|; gj
52 graden is. In vergelijking met Amsterdam kan men dus l'
de Kaapkolonie bepaald warm noemen. Maar men moet in
’t oog houden dat de meerdere hitte over al de jaargetijden
verdeeld is, en niet slechts alleen over den Kaapschen zomer. jl
Eén deel er van maakt den Kaapschen winter zacht, terwijl
een ander gedeelte lente en herfst milder maakt. In den
zomer wüst het weerglas aan de Kaap natuurlijk hooger dan al
in Nederland, en is er de hitte meer aanhoudend. Maar
laten wü een paar vergelijkingen maken. De gemiddelde
temperatuur van Calcutta is 7.4, van Bombay 81, en van ^"
Madras 84, van Batavia 84. Die van Sierra Leone in
tropisch Afrika is 76.3 en van de goudkust 81, welke
laatste ook die van Jamaica en West­Indië is. Hieruit ziet l
men dat de gemiddelde temperatuur van de Kaap (63 gr.) nader j
bij die van Amsterdam komt, dan bij die van genoemde (AE
tropische gewesten, waar toch tal van Europeanen leven. Zoo
zü Amsterdam 11 graden te boven gaat, is zij ook 20° lager
dan de temperatuur van Madras. Sydney, Melbourne en
Adelaide in Australië hebben omtrent dezelfde gemiddelde
temperatuur als de Kaap. Het zuiden van Europa, Italië,
Griekenland en Spanje komen onder de isotherm van 60° en ,
l
l