HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 3

JPEG (Deze pagina), 407.92 KB

TIFF (Deze pagina), 5.22 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

5 Y·. , ` . . . .. .3 M.M..~.-.. . ... E
` .. F x sg *
DE KOLONIEN EN STATINIM
, Iääëï " xx
VAN ? ,_ I
X .f‘g• I. · ~_/'
"~+ï€2Mïï=ï%‘*ïg.ï*.ï­=~#‘
~ S ~ .ZUID‘AFRIKA
GIDS VOOR HEN, DIE ZICH NAAR DIE STREKEN
Q;. WENSCHEN TE BEGEVEN.
Met een uitvoerig Ge0g1·apl1iscl1 register,
DOOR
álle Hm Ill III IJ E E SSL;
QUD-KOLONIST.
% T 1 E L,
v H. G. A. CAMPAGNE & z00N.
· YJYV r­“_;_'vï_`.4i-­`·« Y .­;=`;«:;r