HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 20

JPEG (Deze pagina), 564.19 KB

TIFF (Deze pagina), 5.34 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

l
«
I
I. DE REIS NAAR ZUID­AFRIKA. j
Onwillekeurig en natuurlük is de eerste vraag van hem
die er over denkt zijn vaderland te verlaten en zich in eene
andere landstreek te vestigen ,,welke is wel de goedkoopste,
meest snelle en gemakkelijkste wijze om dat oord te bereiken ?"
Voor hem die zich een der Staten van Z.-Afrika, hetzij
eene der Engelsche koloniën, of der Hollandsche Republic- j
ken tot dat doel uitkoos, is het antwoord op die vraag, l
niet moeijelijk. De beide Stoomboot­Maatschappijen toch, j
de Union Steam Schip Comp. en de Castle line, die geregeld H,
wekelijks hunne booten naar alle havens van Z.­Afrika zen-
den, zijn zóóver boven alle andere concurrentie daarheen te
verkiezen , dat er al zeer gewichtige redenen voor den emigrant
i zouden moeten bestaan, om zich met een andere gelegenheid
daarheen te begeven.
Wie toch zoude lust gevoelen voor eene gemiddelde reis
van 60 ä 70 dagen per zeilschip wanneer die per stoomschip
gewoonlijk slechts 20 à 22 neemt, terwijl de prijzen door
genoemde maatschappijen zoo laag gesteld zijn dat geen j
schip, wanneer het aan de passagiers hetzelfde comfort wil
verschaffen, daarmede met mogelijkheid kan concurreren.
Door de royale wijze toch waarop alles op· deze booten is
ingericht, den korten duur der reis, en het aandoen van
Madera en St. Helena heeft thans zelfs de passagier 38 klasse,
tal van gerieven die schrijver dezes, toen hij in 1860 als
passagier eerste klasse met een Hollandsch schip, voor de ‘