HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 116

JPEG (Deze pagina), 541.44 KB

TIFF (Deze pagina), 5.20 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

INHOUD. ‘
nxm.
port. 24. Grondbezittiugen. 25. Wet. 26. Arbeids-
krachten. 27. Vooruitzichten voor Europeanen. 28.
Reisgelegenheden. 29. Spoorwegen. 30. Wegen en
bruggen. 31. Telegraafnet. 32. Steden.
IV. DE DIAMANTVELDEN or G11IQUALA1~m­WEs'r .... 46 `
1. Algemeene beschouwing. 2. Grenzen en oppervlakte.
3. De Vaal- en Oranjerivieren. 4 Het klimaat. "
5. Bevolking. 6. De kampemeuten. 7. De mijn.
8. Het werk. 9. De kansen.
V. INBOORLING­DISTRIKTEN BIJ DE KAAPKOLONIE en-
noonmmn ..................... 51
1. Griqualand-Oost, 2. Basutoland. 3. Herschel.
4. Fingoland. 5. Fembuland. 6. Nomansland. 7.
Gealekaland.
VI. NATAL. ....................... 52 "
1. Ligging. 2. Grenzen en oppervlakte. 3. Bevolking. _
4. Het klimaat. 5. Natuurtooneelen. 6. Produkten. j
7. Uitvoer en invoer. 8. Industrie. 9. Gouver- `I
nement. 10. Kerkelijke zaken, opvoeding. 11. W
Handelsinstellingen. 12. Spoorwegen. 13. Steden.
VII. DE ORANJE Vnrzrsrnatr ............... 56
1. Staatkundige toestand. 2. Ligging, oppervlakte, .
grenzen. 3. Eigenaardigheid van het land. 4. Be-
volking. 5. Produkten en industrie. 6, Inkom- .
sten en uitgaven. 7. Godsdienst, opvoeding,
postwezen. 8. Gerechtshoven, nieuwspapieren. 9.
Prijzen van land. 10. Steden. te
VIII. Dn ZoIn­ArrtIKAANsoHn REPUBLIEK or Tnansvnnr. 58
1. Korte geschiedenis. 3. Grenzen en grondgebied.
3. Bevolking. 4. Inrichtingen. 5. Staatkundige
positie. 6. Natuurlijke gesteldheid. 7. Jaargetijden.
8. Inkomsten. 9. Minerale rijkdom. 10. Timmer-
t'
. Y , "‘·*¤