HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 114

JPEG (Deze pagina), 451.04 KB

TIFF (Deze pagina), 5.19 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

112
Het Z. W. deel is echter, omdat er goud gevonden wordt,
meer bezocht; en het schijnt zeer rijk aan mineralen te wezen.
Koren, suiker, koiïie, katoen en tabak groeien hier welig. {
Er is prachtig timmerhout en een overvloed van water.
Zululaud. Is het land tusschen Natal en Delagoabaai, bewoond lj
door de nog onafhankelijke Znlus, hoewel Engeland er sints av
den oorlog in 1879 een politieken Agent heeft.
Zuurbergen. Een naam aan verschillende bergketenen in de A
Kolonie gegeven omdat het gras er op sommige tijden on-
geschikt voor het vee wordt.
Zwagers hoek. Zie Somerset Oost.
Zwarte bergen. De naam van verschillende belangrijke ge-
bergten, vooral dat in distrikten Riversdale, Oudtshoorn en j
Ladysmith. Het heeft een gemiddelde hoogte van 5000
voet en de bergpassen Zevenweeks· en Meiringspoort loopen
er door. 2
Zwa1'tlm1d• Eene vruchtbare streek in de Afd. Malmesbury, á
zich noordwaarts uitstrekkende tot de Bergrivier en een
groote hoeveelheid uitmuntend koren voortbrengende. _
Fl

F
Ja
....lï..T­­.. (Q