HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 112

JPEG (Deze pagina), 672.28 KB

TIFF (Deze pagina), 5.25 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

' 110
er ook overvloedig te zijn. Aan de Zuid Oostkant is een
onmetelijke vlakte, de Springbokvlakte genaamd, waar water
en hout volop zijn.
Weenen. Een dorp in Natal omtrent 70 mijlen ten N. O. lv
van Pietermaritzburg aan de Bushmans­rivier, aldus ge- ‘
naamd naar het weenen, veroorzaakt door den moord al-
daar op de Hollandsche boeren, door Dingaan in 1838.
Wellington. Een aangenaam dorp in de Paarl Afdeeling, om-
trent 45 mijlen van de Kaap en een voornaam station op F
de Spoorweglijn naar Beaufort West. Het is goed aangelegd, §
ruim van water voorzien, heeft tal van goede huizen en
2,192 inwoners. Q_
Whittlesea. Een dorp in de Afd. Queenstown met 239 in-
woners. i'
Willowmore. Een distrikt en dorp ten O. van Prins Albert.
Het is goed van water voorzien en vruchtbaar, ofschoon een
groot deel Karrooveld is.
Winterbergen. De naam van eenhoog gebergte in de O. Pro-
vincie, het distrikt Cradock van Fort Beaufort en Bedford
scheidende. Het hoogste punt is Groot Winterbergkop, 7806 vt.
Winterhoekbergen. Er zijn twee belangrijke bergketenen
Winterhoek genaamd, een in de W. Provincie eene verlen­
ging van de Cederbergen aan de Oostzijde der Olifantsrivier
vallei, waarvan het hoogste punt boven het dorp Tulbagh
j ligt (6840 voet). De andere is in de Afdeeling Uitenhage; {
l het hoogste punt, de Cockseomb, wordt geschat op 8000 voet bä
r en is 60 mijlen ver in zee zichtbaar. H
j Witte bergen. Naam van verschillende bergketenen in Z.
A Afrika, eene in de W. Provincie in het koude bokkeveld, i
i eene andere in de O. Provincie in het distrikt Wodehouse
T en een derde in den Vrijstaat die met de Malutibergen za-
mensmelt. Zij zijn allen tamelijk hoog, daar zij aldus ge- H
noemd worden omdat zij in den winter met sneeuw bedekt zijn.
Wodehouse. Een distrikt eerst in 1871 gevormd, waarin men ;
A een groot aantal Fingoes en andere inboorlingen geplaatst heeft.
Het bevat de hellingen van de Wittebergen en Oranje rivier rl
valleijen. De voornaamste plaats is Dordrecht met S00 in- j

ii
t