HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 110

JPEG (Deze pagina), 689.96 KB

TIFF (Deze pagina), 5.24 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

108 E
1877 werd het door de Engelschen geannexeerd doch vocht
zich in 1881 op dappere wijze weder vrij, zoodat Engeland
er thans slechts suzereine rechten over uitoefent. Het bevat
een groot en kostbaar gebied, ten Z. door de Vaal en ten
N. door de Limpopo begrensd. Ten O. heeft het de Dra-
· kensbergen en ten W. de Bechuanas en de Kalihari tot grenzen.
De oppervlakte en bevolking zijn moeilijk naauwkeurig op te
geven, maar de ontdekking van rijke goudvelden in de buurt
van Delagoabaai heeft de aandacht op deze streken gevestigd.
De voornaamste steden zijn Pretoria, Potchefstroom Rustenburg
en Lijdenburg. Zie verder hierover het hoofdstuk Transvaal,
Trompetters drift. Een oude militaire post aan de Groot
j Vischrivier, aan den weg van Grahamstad naar Fort Peddie,
het tooneel van verscheidene gevechten gedurende de Kaffer­
1, oorlogen van 1835 en 1848.
j, Tulbagh. Eene Afd. van de Westelijke Provincie in de bergen
E tusschen het Koud en Warm Bokkeveld. Zij heeft eene opper-
' vlakte van 4976 I] mijlen met 9923 inwoners. Zij is ruim
, van water voorzien en voor een groot deel zeer vruchtbaar.
1 De hoofdstad is Tulbagh, in een diepe vallei tusschen de ‘
Winterhoek- en Witteberg bergen. Het is een onderwetsch
Hollandsch dorp, waar weinig vooruitgang is, en dat genoemd
l is naar den Gouverneur Rijk v. Tulbagh.
Uitenhage. Eene Afd. van de O. Provincie met een opper-
V vlakte van 6233 I] mijlen en een bevolking van 21,392
inwoners. Zij wordt doorsneden door een hooge bergreeks,
de Winterhoek genaamd, die op sommige plaatsen eene hoogte ä
t bereikt van 7000 vt., waarvan sommige welbekende bakens ',
voor de vaart op Port Elizabeth zijn. Het noordelijk gedeelte, T
i de Zwarte Ruggens genoemd, bestaat uit lage heuvelen, met V
doornbosch bedekt, zeer droog en bijna zonder water. ,;
Uitenhage (Stad) is 18 mijlen van Port Elizabeth, goed ge- j
bouwd en ruim van water voorzien, terwijl de woningen in
groote en welbeplante tuinen gelegen zijn. Zij werd gesticht
in 1804, en heeft 3693 inwoners. De wolwasscherij geschiedt
hier op groote schaal, en draagt tot den voorspoed van het
distrikt bij. {