HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 108

JPEG (Deze pagina), 666.35 KB

TIFF (Deze pagina), 5.24 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

106 {5 '
Seymour. Een dorp in de Afd. Stockenstrom met 233 inwoners.
Simonsbaal. Een kleine doch goed beschutte reede op de
W. kust van Falsbaai, waar het Admiraliteits station, de
marine dokken en magazijnen zijn voor de marinestations in r
Z. Afrika. '
Simonsberg, is een hoog punt op het Kaapsche schiereiland
juist boven Simonsstad met een gemiddelde hoogte van
3200 voet. _ _
Simonsstad ligt 25 mijlen ten Z. O. van Kaapstad aan den
voet van een hoogen berg. Er zijn een marinehaven en dok,
kazernen, verscheidene forten, en verdedigingswerken, en
2447 inwoners. Het is het eenige marinedepöt, dat Groot
Brittanje ten Z. van den Equator in den lndischen Oce-
aan bezit, en het is er veilig tegen alle hevige winden.
i Sir Lowry’s Pas. Een goed gemaakte bergpas, over de eer- l
ste rij bergen van de kust af, op den grooten weg tusschen
Kaapstad en Port­Elizabeth. Zü werd geopend in 1830. i
Sneeuwbergen. De naam van een voornaam gebergte in het K
midden der Kaapkolonie ten O. van de Nieuwveldsbergen
i waar zij hun grootste hoogte bereiken (Zie Compasberg). Diep _
doorsneden, door vruchtbare en overvloedig van water voor- ‘
ziene valleijen, vormt het een hoogst kostbare landstreek,
grootendeels gelegen in de Afdeeling Graaiï Reinet.
Somerset Oost. Een belangrijke Afd. van de O. Provincie
met een oppervlakte van 3876 [1 mijlen en 10877 inwoners.
Zij is doorsneden door verscheidene hooge bergreeksen, waar
van de meest Noordelijke, Zwagers Hoek, eene verlenging
is van de Sneeuwbergen, die reeks met den Groot Winter- i"
berg verbindende. Het dorp Somerset Oost is goed van
water voorzien, met 2231 inwoners, verscheidene kerken,
banken, een gymnasium en andere openbare instellingen. ` ,
De boerenplaatsen, vooral in Zwagershoek, zijn hoogst kostbaar.
Somerset West. Een dorp in het zoogenaamde Hottentots
Holland aan de Falsbaai en den voet van Sir Lowry pas,
omtrent 20 mijlen van de Kaapstad. Het is een geliefko0s­ E
de badplaats van de Kapenaars. ä
Stellenbosch. Een thans kleine Afdeeling van de W. Pro~