HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 106

JPEG (Deze pagina), 663.46 KB

TIFF (Deze pagina), 5.23 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

104
banken, kerken, en andere openbare instellingen. De berg
Hangklip (6800 vt.) is door zijn fantastische vormen eene
eigcnaardigheid van deze Afdeeling.
Rhenosterbergu Naam van verschillende bergen in de Kolo-
nie, 0. a. van eenen in het distrikt Middelburg.
Richmond. Eene Afd. der Oostelijke Provincie met een op-
pervlakte van 4463 I] mijlen en een bevolking van 7 624 A
zielen. Het is een streek waar men zich geheel aan de
veeteelt wädt, voor water geheel afhankelijk van dammen,
en slecht voorzien van brandhout. Het voornaamste dorp is
Richmond met 995 inwoners, dat belangrijk is om den groo-
ten wolhandel met de omliggende veeboeren. Het ligt om-
trent halfweg tusschen Graaff Reinet en Colesberg. `
Riebeeks­kasteel• Een hooge alleenstaande berg van 3,109 voet
in de Afdeeling Malmesbury en een welbekend landmerk
dat van de Kaapstad af zichtbaar is. Het is eene der wei-
nige plaatsen die naar den beroemden van Ptiebeek, den
stichter der Kolonie, genoemd zijn. Er is een ander dorp
Riebeek genaamd in Albany, niet ver van Grahamstad met
108 inwoners.
Rietbe1°g• Een berg in Klein Namaqualand, een paar mijlen I
van de Concordiamijn, die zeer rijk aan kopererts schijnt te A
zijn, maar welke tot nog toe niet aan de groote verwach-
tingen beantwoord. heeft. i
Biversdale• Eene Afd. van de Westelijke Provincie, met
een oppervlakte van 2462 E mijlen, en eene bevolking van
12,721. Deze streek is ook bekend onder den naam van [
het Grasveld, om de overvloedige weide die er gevonden
wordt. Het dorp Riversdale heeft 1177 inwoners. De zen-
~ dingsinstituten Zoar en Amalienstein zün in dit distrikt, j
alsmede het dorp Lady Smith bij den ingang van de Zeven _ ‘
weekspoort. a
Robertson. Eene Afd. in de Westelijke Provincie, 1089 [I
mijlen groot met eene bevolking van 8031 zielen. Zij bevat
de streek bekend onder den naam van Kannaland of de
Kleine Karroo. De hoofdstad is Robertson met 1104 zielen.
Roggeveldsbergen. Een lange puntige bergreeks omstreeks