HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 105

JPEG (Deze pagina), 681.31 KB

TIFF (Deze pagina), 5.21 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

?_ 103
A handel in deze streek zeer doen toenemen. Pretoria is om-
l streeks 1050 mijlen over land van Kaapstad verwijderd en
. kan via Natal het gemakkelijkst bereikt worden.
j Prince Albert. Een afdeeling in de Westelijke Provincie met
j een oppervlakte van 3980 [1 mijlen en 6257 zielen. De
plaatsen aan den voet der Groot·Zwartbergen zijn uiterst
vruchtbaar. Het dorp Prins Albert is 282 mijlen van Kaap~
` stad. Er gaat een goede weg in den Zwartberg door de
V Meiringspoort naar de Mosselbaai.
‘ Quagga vlakte. Een groote vlakte in het distrikt Alexandria,
doorsneden door den grooten weg van Port Elizabeth naar
Grahamstad. Vroeger was zij de verblijfplaats van groote
1 kudden quagga’s (Zebras) die echter nu verdwenen zijn.
Quathlamba of Kahlamba. De naam van eene hooge bergreeks
schijnbaar eene verlenging van de stormbergen, in hoogte en
ruwheid toenemend tot zij in Natal eene hoogte van 8000 tot
10.000 vt. bereikt. Gedeelten er van worden de Maluti
en verderop worden zij de Drakensbergen genoemd, tot dat
zij dood schijnen te loopen in de vlakten ten N. van Dela-
goabaai. Uit een ethnologisch oogpunt beschouwd, zijn zij
merkwaardig daar zij de soheidingslijn vormen tusschen de
Kaderrassen van de kust en de Bechuana°s van het binnenland.
Er bestaat nog geen direkte weg van Basutoland naar Natal
hoewel cr waarschijnlijk voetpaden zün. De de Beers en
Bezuidenhouts passen zün de voornaamste openingen in deze
7 bergen tusschen den Vrijstaat en Natal.
Queenstown. Eene belangrijke Afd. van de Oostelijke Pro-
j vincie, eens het land van de Tamboekie Kalfers, die er door
den oorlog van 1852 uit verdreven werden. Zij is 360 I]
mijlen groot met eene bevolking van 50,890 zielen, daar het
eene der best bevolkte Afd. van de Kolonie is. De streek is
uitmuntend van water voorzien en de rivieren vloeien in on-
diepe beddingen, zoodat zij zich tot besproeijings doeleinden be-
ter leenen dan met andere koloniale stroomen het geval is. Er
zijn tal van groote zendingstations van verscheidene genoot-
schappen. De hoofdstad is Queenstown aan een tak van de
Klaassmits rivier, met omtrent 2,320 inwoners, verscheidene