HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 104

JPEG (Deze pagina), 671.93 KB

TIFF (Deze pagina), 5.21 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

102
Piquetberg. Eene Afd. in de Westelijke Provincie met een W
oppervlakte van 1854 [I mijlen en eene bevolking van 8239 l
zielen. Een alleenstaande bergreeks staat als het ware als ­
een sehildwacht of piket, voor de Olifants­·rivierbergen uit, l
vanwaar de naam is ontstaan. Dat gedeelte van het distrikt. j
dat aan de Bergrivier is gelegen en de Vier-en-twintig 1·ivie­
ren genoemd wordt, is hoogst vruchtbaar en brengt veel Q
koren, wijn en tabak voort. Twee of drie baaien, op de
kust, de St.-Helena, de Lamberts en Donkinsbaaien, geven ·
gelegenheid om produkten in te schepen, maar de zware E
zandwegen staan de ontwikkeling van het distrikt in den
weg. Het dorp Piquetberg is hoog, tegen de Oostelijke zijde
van den berg gelegen, en heeft 353 inwoners. Het kan er ï
roem op dragen eene van de fraaiste ijzeren bruggen in de
Kolonie te bezitten. De zending­stations Witwater en Goede-
verwachting zijn in dit distrikt gelegen en tellen 600 in-
woners.
]?lettenberg·­baai. Een groote en openliggende baai op de
Zuidkust, een paar mijlen ten O. van de Knijs11a­Haven ,
waar veel timmerhout uit de naburige bosschen wordt inge-
scheept. Er is eene bevolking van 700 zielen meest hout-
hakkers.
Pniel. Een zending­station op den linker oever van de Vaal-
rivier in het gebied van Griq_ualand­West, en in 1871 be-
. roemd als eene der meeste diamanten opleverende punten,
doch thans weder tot den vroegeren toestand teruggekeerd. ,
Potchefstroom of Mooiriviersdorp. Een stad of dorp in {
de Transvaal, omtrent 25 mijlen ten N. der Vaalrivier. Het
is schilderachtig gelegen en heerlijk van water voorzien, daar
takken van de Mooirivier door de straten loopen, welke
allen met boomen beplant zijn. Het ligt 960 mijlen ten
N. van Kaapstad en 720 van Port Elizabeth.
Pretoria. Een stad en de zetel van het Gouvernement van
de Transvaalsche Republiek, is omtrent 90 mijlen ten N. O.
van Potchefstroom gelegen, bij het Oostelijk uiteinde der
Magaliesbergen. Een tak van de Kaapsche Handelsbank is
hier geopend en de Lijdenburgsehe goudvelden hebben den