HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 102

JPEG (Deze pagina), 624.29 KB

TIFF (Deze pagina), 5.37 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

100 ··
Distrikt. Hoofdplaafs.
10. Philippolis. Philippolis. j
` 11. Bethulie. Bethulie.
12. Jacobsdal. Jacobsdal.
13. Ladybrand. Ladybrand.
Oudtshoorn. Een distrikt van de W. Provincie, 1781 CIW
mijlen groot met cene bevolking van 15,181 zielen. Het is
wellicht het fraaiste en vruchtbaarste distrikt der Kolonie,
en brengt den besten hrandewijn en tabak voort, terwijl er op
vele plaatsen uitmuntende gelegenheid tot besprocijing bestaat.
Het dorp Oudtshoorn is gelegen aan de Olifauts­rivier en
heeft een bevolking van 1832 zielen. Zie Disseldorp.
0uteniqua­1and is de Hottentotsche naam voor dat gedeelte
van de Afd. George, hetgeen tusschen de bergen en de zee
gelegen is.
0ute11iqua­berg‘en zijn de bergen naast aan de kust die door
de Afd. George loopen. Het gebergte is met dichte wouden
bedekt, nog steeds het toevluchtsoord van den olifant en
buffel, en overvloed van het meest uitmuntend timmerhout
opleverende. ·
0vamp0­lsnd. Een streek in N.­W. Afrika, ten noorden van
Groot·Namaqualand cn bewoond door een ras dat een scha-
kel vormt tusschen den Kalfer en den echten Neger. Het
werd het eerst onderzocht door Alexander, en later door
Galton, Anderson en Bain, naar wier reisbeschrijvingcn wij
onze lezers verwijzen. De grenzen zijn W. de Oceaan, N. j
de Cuanene­rivier, O. de woestün en Z. Damara en Groot-
Namaqua­land. ’
Paar]. Een zeer vruchtbare, en veel vruchten voortbrengende
‘ Afd. in de W. Provincie. Zij wordt dus genoemd naar een `
reusachtig blok graniet op den top van een berg bij de
voornaamste stad of dorp der Afdeeling. Zij heeft een opper-
vlakte van 627 [1 mijlen en een bevolking van 18,076. Zij
wordt besproeid door de Groote en Kleine Bergrivieren en
door talrijke bergstroomcn die in de naburige bergen ont-
springen. Het is het voornaamste wijndistrikt van de Kaap-
kolonie.