HomeDe Bijbel op de scholen met den BijbelPagina 36

JPEG (Deze pagina), 600.88 KB

TIFF (Deze pagina), 6.67 MB

PDF (Volledig document), 24.60 MB

2 .
Bij den Uitgever dezes zijn mede verschenen:
Dr. W. van den Bergh, Calvijn over het Genadeverbond. f 1.60
Dr. J. H. Gunning J1·., _Overlevering en Wetenschap met
betrekking tot de Evangelische Geschiedenis, inzonder­ A;.
heid van de eerste Levensdagen des Heeren .... >$ 2.25 1
---·--- - «« -, J. A. Schuurman, Een bode des J
Vredes. Herinneringen der gemeente aangeboden. Met
prachtig portret in kooldruk .......... >> 1.25 I
. Idem zonder portret . . . » 0.60
J. Moll Jbz., Het Apostolisch Evangelie. Rede uitgespro- { I
ken na vijftigjarigen Evangeliedienst te ’s Gravenhage . » 0.35 li
Dr. G. J. van der Flier, Het Darbisme, geoordeeld door Y [
de H. Schrift e11 de Geschiedenis ........ >> 1,25 f
A. J. Rotteveel, Beknopte '1`ekstaanxvijzer des Bijbels (Zak- t
concordantie) ............... >> 1.25 .
~--.-~- -~-, Beknopt Alphabetisch Register op den ! A
Bijbel. Met Voorwoord van Dr. J. A. Giznrn vAN NVIJK. » 0.40 I
I
1 I `
i j