HomeDe Bijbel op de scholen met den BijbelPagina 32

JPEG (Deze pagina), 774.06 KB

TIFF (Deze pagina), 6.58 MB

PDF (Volledig document), 24.60 MB

A
30
` Laat de kwesties moedig onder de oogen worden gezien.
zoodat het blgkt hoe onjuist de voorstelling is, alsof C. N. S, d
uit laf conservatisme zich zou gaan inbeelden, dat alles roos- .
kleurig was.
Doch bovenal nog dit. _
Laat C. N. S. wel bedenken, dat het geen Synode mag
spelen en dus niet bevoegd is als rechter op te treden over
de leer, maar slechts een vereeniging mag zgn tot bevorde-
ring van Christelijk onderwgs. Vergete het ook niet, dat de
manier van doen door den Staat gevolgd bg C. NLS. aller- *
minst te pas komt. Er moet in onze Chr. scholen verschil l·
van inzicht blgven. Ze allen op eene leest te schoeien zou ,
bederf brengen in het Chr. onderwijs. Met theologie hebben
_ wg ons niet in te laten, maar wel met de grondslagen der
Chr. waarheid. Daartoe behoort in de eerste plaats: de be-
schouwing van den Bgbel. Onze paedagogie moet op dien
Bgbel gegrond zgn en daarom ook trachten steeds meer los
te worden van de examens door den Staat in zgn richting j
gedreven. Zoolang deze het onderwgs beheerschen en dus
dwingen, baat ons al ons gveren voor zuiverheid in de leer
bitter weinig, want wg kunnen ons niet vrg bewegen, onze
. leermethode blgft met modernisme besmet, onze boekenkeus
moet zich naar de examens richten. Alle krachten behooren j
» dus te worden ingespannen, om die examens vrg te maken. '
Dan zullen wij onze Chr. opvoedkunde kunnen vormen en ,
toepassen, wg zullen niet meer gedwongen zgn onze leer- {
lingen aan verkeerde invloeden bloot te stellen en door een ‘_
betere paedagogie zal het gezag van den Bgbel veel krach- E
tiger gehandhaafd worden dan door honderd formules. w
) Met dat al kan ik deze beschouwing niet eindigen, zonder J,
te. beproeven een verkeerden indruk weg te nemen, dien de
lezer al licht uit het voorgaande kan hebben gekregen.
l
ä

t