HomeDe Bijbel op de scholen met den BijbelPagina 27

JPEG (Deze pagina), 752.28 KB

TIFF (Deze pagina), 6.74 MB

PDF (Volledig document), 24.60 MB

+
25
In geenen deele, maar alleen, dat zü het plan te onbekookt
vond, waarvoor waarlijk veel te zeggen viel.
E Zoo doende is alles in statu quo gebleven.
Niemand heeft getriomfeerd.
Niemand heeft C. N. S. gered, want er viel niets te redden.
; Niemand kan zich beroemen: aan mij is dit of dat te danken.
Doch ook - en dit is een groote zegen: niemands
positie is bedorven.
Wü staan voor de kwestie beter dan vroeger, want is er
lf heel wat kruit verschoten, dat niemand raakte en men zal
{ dus wel toezien een volgende keer minder wild te schieten,
wil men zün kracht niet verspillen.
Men vergete niet, wat de aanleiding is geweest tot den strüd.
Een onderwüzer in Den Haag had zich over de H. S.
uitgelaten op een wüze, die ergernis wekte. Aanstonds werd
er werk van gemaakt, niet alleen om dien onderwüzer maar
L ook om C. N. S. en sommige kweekscholen onder handen
l te nemen.
Vooreerst vergat men, dat C. N. S. met dien onderwijzer
niets had uit te staan en ten tweede werd er heel wat
gezegd aan het adres van Doetinchem en Nümegen, maar
naar bepaalde beschuldigingen zocht men vergeefs.
K Is nu alles in die kweekscholen zuiver.
Ik vraag: wat is daar onzuiver?
V Veel gemompel; geen duidelijk antwoord.
Veel leven, maar geen volzin liet zich onderscheiden. l
Nu mag men heel fraaie vergelijkingen schrüven over brand
ruiken en wat dies meer zg, maar ieder beseft, dat men alles
in de wereld op losse schroeven zet, wanneer men zich het
recht toekent, om overal de neus in te steken, of men ook
iets ruikt, dat naar ketterü zweemt.
Mag de pers dat doen, dan is niemand een oogenblik veilig ‘
{ tegen de meest onzinnige beschuldigingen.
l Is het dan onwaar, wat Zondag 43 van de Catechis­
i, mus zegt:
1