HomeDe Bijbel op de scholen met den BijbelPagina 26

JPEG (Deze pagina), 753.76 KB

TIFF (Deze pagina), 6.74 MB

PDF (Volledig document), 24.60 MB

+
24; `
Ik bon hot volkomon daarmoo oons on dus had do Stan-
daard niot bohoovon to zoggon, dat ik do oonigsto was, dio
haar hartvorhoffond vond; ik vond zo oor hot togonovor go-
stoldo, nl. vorootmoodigond.
Doch niomand mocht oon triumf wogdragon, noch do
Standaard, noch andoron. Daarom, toon do Hoofdoommissio E
word aangovallon, moost hot blijkon, dat zü niot alloon stond
in haar opinio ovor vordaohtmakond oourantongoschrüil
Doch aan do andoro ziido moost zij hooron, hoo zg zolvo
to haastig was gowoost in haar oordool. `S
Do couranton hobbon nl. hot üjno puntjo ton aanzion van (
do kwookschool to Nümogon gomodon on daardoor oon
schoovo voorstolling van do zakon gogovon.
Wat was or gobourd?
Do Hoofdcommissio had op do Agonda hot voorstol go-
braoht, om oon commissio van ondorzook to bonoomon, ton ,
oindo do kwookscholon to Nümogon on Dootinchom to oon- L
, trolooron - altüd ondor voorwaardo, dat do bosturon dior ’
scholon or goon bozwaar togon haddon. _
Nümogon had ongovoor aldus goantwoord: dat is hool
good, wü hobbon or niots togon, maar zulk oon plan moot
niot ovorhaast wordon vastgostold. Gü hadt or ons vooraf wol
oons ovor mogon sprokon, gg komt or ons zoo moo op hot ,,
lüf vallon. Noom hot van do agonda af on laat or ons oorst
kalm ovor handolon, dan zgn wg in hot volgondo jaar tot '
uw dionst.
Wat antwoordt do Hoofdcommissio?
O, wilt gg niot, dan trokkon wij ons voorstol in.
Dat was goon antwoord.
Boido briovon wordon to Loouwardon door mg voorgolozon;
do Hoofdcommissio hooft lator ook haar fout ingozion on
boido briovon, achtor hot vorslag van do vorgadoring op 1 P
Juni gohoudon, laton afdrukkon.
Wat blükt dus'?
Dat do kwooksohool to Nümogon hot. ondorzook schuwt?
1
L" K, `