HomeDe Bijbel op de scholen met den BijbelPagina 18

JPEG (Deze pagina), 792.76 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 24.60 MB

16
,,,,M§n waarde broeder, zou ik hem antwoorden: ik ben
geen notaris, hoe wilt gij dat ik dit zal beoordeelen ?""
,,Ja, dat is noodig, anders hangt alles in de lucht." ,
,,,, In de lucht? Wees zoo goed en zie eens: de gemeente
heeft de klinkende specie in de hand, die zij als haar erfdeel heeft
ontvangen. Dwing mü toch niet, om uitspraken te doen, die ik
niet doen kan zonder mg aan te stellen als een waanwijze." "
,, Dus - zegt Dr. Kuyper - dus men mag u alles ont-
futselen en alle zekerheid ondermijnen?
,,,,Wel neen, ik steun op het testament, dat spreekt van ’
zelf. Het'testament is goed, want zij voor wie het is, staan
er in en ontvangen hun aandeel, maar daarmede beweer ik
niet, dat alle notarissen op grond van die ervaringen afstand
moeten doen van hun notarieele kennis. Daar blijf ik af _
Dat moet gij met de heeren maar uitmaken? "
Zoo dunkt mg is de stand der kwestie. `
Doch nu gaan de notarissen met elkander aan het rede- "
neeren in mün tegenwoordigheid. Gezond verstand heb ik ,‘
ook nog om te hooren wat zü zeggen, en al ben ik geen r I ,
notaris, mün oordeel is daarom niet weggenomen. li
Eerst staat er een notaris op en verklaart: ,, het testament K
is onfeilbaar en daarom betrouwbaar? j
,,,,Uitnemend, het verheugt mü, dat dit zoo vast staat.
Als de kundige notaris X dit verzekert, wil ik het gaarne _’
gelooven. Derhalve het testament, wat ik hier in handen heb, _ j
is onfeilbaar."
,, Neen, zegt de notaris Q, dat testament is een vertaling. r`
Het was eigenlijk in het Hebreeuwsch en het Grieksch ge-
schreven en deze vertaling kan vol fouten zijn."
,, ,,Nu, daarover wil ik niet redetwisten; gij kent Hebreeuwsch 1
en Grieksch, gij zult mü ook wel niet bedriegen, dus uw
testament, dat gg in huis hebt, is onfeilbaar." t
,, Neen, zegt de notaris Q, want ik heb het testament niet.
_, Het eigenlijke testament is zoek, maar wg hebben er een j
A aantal afschriften van/’
I l
E · .