HomeDe 'Bede' van dr. A. Kuyper, afgewezen door dr. A. W. BronsveldPagina 62

JPEG (Deze pagina), 800.00 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 47.54 MB

ä
60
g terwijl mij slechts enkele aren zgn toegewezen. Voorshands zou ik
nog niet willen omruilen. ‘
In de laatste plaats toetst Dr. K. het punt in quaestie aan de
natuur en de geaardheid der zaak. Dit gedeelte van zgn ,,Bede"
. komt mij voor het zwakste van het geheel te zgn. Hg maakt toch tl
van Staat en Kerk allerlei schrikbeelden, kent aan deze twee mach- I
` ten de leelgkste intentiën toe, en roept dan uit: neen, aan zulke
' handen mogen wg de verzorging der wetenschap niet toevertrouwen.
Wat is dan toch de Staat? Ds. Scholte, een der vaders van de
Afscheiding, beweerde, dat, behalve den israëlitischen, iedere Staat
uit den Booze is. Welk een ongergmde bewering! Ik heb meer dan J
eens getoond, dat de moderne Staats­idee, welke soms met de
attributen van een godheid wordt getooid, mij volstrekt niet tellen
mag onder haar priesters; maar ik geloof wel degelijk, dat er een ,­§
levend organisme is, dat wij de Staat mogen noemen. Voor mg is
het geen afgetrokken denkbeeld. Met Thiersch zeg ik 1): ,,Die
Anwendung des abstrakten Begriffes Staat erschwert die Lösung i
der Frage. Man kommt der Wirklichkeit und ihrem Verständniss
näher, wenn man das Volk, das ist die Nation, und die für das-
selbe bestehende Obrigkeit, d. h. die Träger der für ein Gemein- ig
l wesen unentbehrlichen Autorität, in’s Auge fasst. Die Nation mit
ihrem Oberhaupt, zu welchem Alle, die an der bürgerlichen Auto-
rität Antheil haben, zu rechnen sind, bildet eine Körperschaft.
Aehnlich wie ein Hausstand, aus Kindern, Dienstboten und Insas­
sen bestehend, mit Vater und Mutter an der Spitze, bildet auch
ik die unter einer Obrigkeit zusammengefasste Nation ein Ganzes, ein
Rechts-Subject, eine moralische Persönlichkeit.” Het woord van
Lodewijk XIV nemen wij over met deze wgziging, dat wg van het
enkelvoud een meervoud maken, en zeggen: Z’Elat e’est nous. Nu
moeten wij wel onderscheiden tusschen Staat en regeering. Er kan g
een tgd aanbreken, dat de regeering over een Staat is toevertrouwd
1) Ueber den christlichen Staat.
x.