HomeMijn leesboek voor de volksschool getoetst aan "Een Nederlandsch Belang" van den Heer H. Hemkes KznPagina 69

JPEG (Deze pagina), 956.17 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 63.03 MB

ig:
, 67
WISKUNDE EN VORMLEER.
B. Boerma, Rekenopgaven voor Kweekelingen ...... f 0,40
J H. Bouman, de Vormleer in de lagereschool, ,... 8ste druk ­ 1,50
H. Bouman, de Vormleer, opeenvolgende opgav. en oefening. 2stukj. à. ­ 0,25 .
L. Bouwman, Rekenvoorstellen voor hulponderwüzers .... ­ 0,40
L. Bouwman, Rekenopgaven voor hoofdonderwijzers ..... ­ 0,40
L. Bouwman Jz., Leerboek der goniometrie en vlakke trigonometrie . - 0,90
Closse, Kemper, Sche#er, Temmink, Tiemersma en Uflces, Rekenboek voor
de Volkssohool, zes stukjes ........ 6de druk à ­ 0,20 ·,
Dr. W. Gleuns, Leerboek der Algebra ........ ­ 2,50
Dr. WC Gleuns Jr., Meetkunde, ....... 4de druk - 1,25
Dr. W. Gleuns Jr., Rekenkundige opgaven en oefeningen . . . ­ 0,50
Dr. WT Gleuns Jr., Wiskundige Aardrijkskunde . . . 2de druk ­ 0,90
,’ T. Greidanus, Theorie der Rekenkunde ........ - 1,25 _
T. Greidanus, Rekenvoorstellen voor Theorie en Praktijk 3de druk ­ 1,25
T. Greidanus, Antw. op de rekenvoorstellen v. Theorie en Practijk. . - 0,10
l T. Greidanus, Leerboek der Algebra. 2 deelen. ..... à ­ 1,50 ·.
V H. Jacobs, Foutieve oplossingen van Rekenkundige Vraagstukken. . ­ 0,25
M J. Koenen, Practische handleiding bij het rekenen .... - 0,50 ‘
{ M. J. Koenen, Rekenboek der aanvangsklasse ...... ­ 0,20 ,
M. J. Koenen, Hoofdrekenen in de aanvangsklasse, tweede afdeeling . - 0,20
W. Kreling, Beginselen der Meetkunde, ..... 6de druk ­ 1,75 _
W. Kreling, Verzameling v. werkstukken bü het rechtlünig teekenen . ­ 0,90 ‘
g J. Mulder, Aanschouwelük rekenen ......... - 0,75
J. Mulder, Rekenplaten, per stel, ...... 2de druk ­ 2,75
J. Mulder, Schriftelijk rekenen (1--100). Getalbewerkingen in aansluiting met
het aansehouwelijk rekenen en rekenen uit ’t hoofd .... ­ 0,25 ,
Van Pelt, Even of oneven, serie rekenboeken. 5 stukjes . . à - 0,25 ‘
Dr. C. D. Sohönfeld, Beknopt leerboek der Planimetrie .... - 1,00
` Dr. C. D. Sehönfeld, Beknopt leerboek der Stereometrie .... ­ 1,00 A
` Dr. C. D. Sehönfeld, Vraagstukken over Planimetrie en Stereometrie ­ 0,50
Dr. C'. D. Schönfeld, Leerb. d. vlakke en bolvormige Trigonometrie. . ­ 1,00
Joh. Steyns, Praktisch rekenboek voor lager onderwijs. le en 2e stukje. ­ 0,20
G. Tlemersma, 300 meetkundige opgaven voor ambachtscholen . . ­ 0,30 ­,
J. Versluys, Leerboek der vlakke meetkunde, . . . 6de druk - 1,25 l
J. Versluys, Beginselen der nieuwere meetkunde, . . 3de druk ­ 0,60 .
M. Weersma, Aansohouwelijk Meetkunde (Praetisohe Vormleer) . . ­ 0,20
J. F. W. Winterberg, Beknopte handleiding bij h. onderwijs in de vormleer. ­ 0.60 ,
L. van Zanten, Leiddraad voor de theorie der Algebra .... ­ 0,75 l
NIEUWE TALEN. l
T. Boerma, Beginselen der Fransche taal ..... 3de druk f 0,90 j
‘· T. Boerma, Exercises de lecture et de traduction ...... ­ 0,60
I. C'. F. van Duyl, La langue française. 5 parties ..... à ­ 0,50 «
D. Hoelczema, Matériaux biographiques et autres . . . 2dB druk ­ 0,75
D. Hoelczema, Gleanings from English prose, .... 5de druk - 1,60