HomeMijn leesboek voor de volksschool getoetst aan "Een Nederlandsch Belang" van den Heer H. Hemkes KznPagina 68

JPEG (Deze pagina), 937.84 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 63.03 MB

ig:
66 ,
M. J. Koenen, het Nieuwe Taalboek, Taal-, Stijl- en Dicteer-oefeningen voor
de verschillende klassen der Volksschool. Eerste stukje 3de druk. f 0,30
M. J. Koenen, het Nieuwe Taalboek, Taal-, Stijl- en Dicteer­oefeningen voor ,
de verschillende klassen der Volksschool ..... 3de druk - 0,20
M. J. Koenen, het Nieuwe Taalboek, Taal-, Stijl- en Dicteer-oefeningen voor
de verschillende klassen der Volksschool. Derde stukje . 3de druk ­ 0,20
M. J. Koenen, het Nieuwe Taalboek. Taal-, Stijl- en Dicteer-oefeningen voor
de verschillende klassen der Volksschool, Vierde stukje. 3de druk - 0.20
M. J. Koenen, het Nieuwe Taalboek. Taal-, Stijl- en Dicteer­oefeningen voor
voortgezet lager onderwijs en de eerste klassen van normaallessen.,Inleiding
tot ,,Practische Taalstudie," I­III van A. M. Bogaerts en M. J.
Koenen. 5e en 6e stukje ........... á ­ 0,50
Kalh. Leopold, Tooneelstukjes voor kinderen ...... ­ 0,75
L. Leopold, Hoofdpersonen uit de geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde.
Eene bloemlezing uit hunne werken, met 36 portretten . 2de druk - 4.50 gi
M. en L. Leopold, Een Sleutel. I. Rij van oorspronkelijke prozastukken, ter Q
voorbereiding van de studie onzer Letterkunde . . . 4de druk ­ 1,50
M. en L. Leopold, Een Sleutel. II. Rü van oorspronkelijke gedichten, ter 5
voorbereiding van de studie onzer Letterkunde . . 4de druk - 1,50 i
Joh. A. en L. Leopold, van de Schelde tot de Weichsel, Nederduitsche dia-
lecten in dicht en ondicht, 2 deelen ....... - 16,00 ;
M. Leopold, De Nieuwe Aesopus, Groot Fabelboek voor jong en oud,
Imperiaal formaat, met 160 platen ........ - 7,50 {
Dr. J. C. Matthes, Nederlandsche taal- en spelregels . . 4de druk - 0,60 i
Dr. J. 0. Matthes, Uit onze beste schrijvers . . . . 2de druk - 1,90
Bibliotheek van Middelnederlandsche Letterkunde, aflevering 1-34 . à - 1,50 i
Mr. H. M. Mollzer, Anna Roemers Visscher ...... ­ 0,40
Mr. H. M. Moltzer, Hareniana . ........ ­ 1,50
Mr. H. M. Moltzer, De nieuwe richting in de taalkunde . . . ­ 0,50
Mr. H. M. Moltzer, Studeeren en studeeren is twee .... ­ 0,25
Mr. H. III. Mollzer, Bilderdijk en het Nederlandsche volk . . ­ 0,25
Mr. H. M. Mellzer, Shakespere’s invloed op het Nederlandsche tooneel . ­ 0,75
Mr. H. M. Molzfzer, Heiligerlee ......... . ­ 0,30
Mr. H. M. Moltzew, Historische beoefening der Nederlandsche taal . - 0,40
Mr. H. M. Moltzer, de volksverbeelding in het rijk der taal . . ­ 0,60
Dr. H. J. Nassau, Geschriften, drie deelen ....... - 15,60
W. van Palmar, De golden kette ......... ­ 0,60
Dr. G. Penon, Büdragen tot de Geschiedenis d. Ned. Letterk. 2 deelen a - 1,90
W. Reinkingh, de Nederlandsche Werkman ....... - 1,20
W Remkingh, ’n Oetmiening ien ’n jachtwaide ..... ­ 0,25
Dr. Simons, Jacob Grimm, De schepper der Histor. Spraakkunst . ­ 0,60 I
Srellwagen, Proza, Leesboek voor H. B. Scholen en Gymnasia . . - 2,00 J
A. W. Stellwagen, de levende taal ...... 2de druk - 1,50
T. Terzoey, Nederlandsche Spraakkunst ..... 4de druk ­ 1,25
T. Terwey, Korte Nederlandsche spraakkunst ..... - 0,60 ‘·
W. J. Wendel, Schets der Nederlandsche Letterkunde . 2de druk ­ 1,00 ix
al