HomeMijn leesboek voor de volksschool getoetst aan "Een Nederlandsch Belang" van den Heer H. Hemkes KznPagina 66

JPEG (Deze pagina), 968.98 KB

TIFF (Deze pagina), 7.32 MB

PDF (Volledig document), 63.03 MB

i ·{"‘ ` """‘ "` , P" ` ""­··' * ~ -"'­ ·‘ ­~~, ~ ­­ ~ ~ »-··­ ._,_. ..»,_ ____ ,____^___________ _ _~_~_¢_·«”~~__",~. » `
?y~‘·~·v ‘v-­·-‘······­··~·-­­­»/­·;­­•­·~­-­~­~«·­-··~-·­ ­«­~·~·­··­­-­­­­-­,­­­-·e·­~·-·­·­«~­-··-­·­­­·~;‘­”­•‘::1·1YJ>=2·Li‘;.·‘.:.ï;~:·;:·:::·=«.=>==·.-.,,,,,.. , Y '
I) Q .
5 64 e
AARDRIJKSKUNDE.
ii V Atlas van Nederland voor lei en schrift ..... 4de druk f 0,25
'· Atlas der geheele aarde, door J. van den Berg c.s. . . 2de druk ­ 0,60
J R. v. Assen, Sohoolwandkaart van Friesland (ter perse) . . . . ­ 10,00 a
P. R. Bos, Leesboek der aardrijkskunde ..... 5de druk ­ 3,75
P. R. Bos, Beknopt leerboek der aardrijkskunde. . . 5de druk ­ 1,50
·_ ' P. R. Bos, School­Atlas der geheele Aarde .... 4de druk ­ 3,75
. P. R. Bos, Atlas der geheele Aarde, Eerste afl. ...... ­ 0,60 4
. P. R. Bos, Atlas v. d. `Volksschool . . .... 4de druk ­ 1,00 %’
1 P. R. Bos, Eerste Atlas ............ ­ 0,30 J,
I P. R. Bos, Aardrijkskunde voor de Volksschool . . . 4de druk ­ 0,35
J P. R. Bos, Nederland en zijne Overzeesche bezittingen . 2de druk - 0,25
g P. R. Bos, De plaats der Aardrijkskunde ........ ­ 0,40 ï§
' P. R. Bos, Platen voor Aardrijkskunde .... . 4de druk ­ 0,60
5 ‘ P. R. Bos, De Globe, Aardrijkskundig schetsboek ..... ­ 2,50
I , P. R. Bos, Kleine Atlas voor de Volksschool, in 22 kaarten. . . ­ 0,50
[ ` P. R. Bos, Schetsen en Beelden uit Nederland en Nederl. Indië . . ­ 0,35
Bos en Rükens, Schoolkaart van Oost­Indië, met Java er onder . . ­ 15,00
j F. C. Brngsma, Statistieke Atlas der Nederlanden . . 3de druk ­ 3,00
F. C. Brngsmd, Atlas der Nederlanden ..... 6de druk ­ 1,00
Q ‘ Dr. W. Gleuns, Wis- of Sterrekundige Aardrijkskunde . 2de druk ­ 0.75
Q R. R. Rükens, Aardrijkskunde van Nederland . . . 6de druk ­ 1,00 r
R. R. Rülcens )Beknopte Aardrijkskunde van Nederland . 4de druk ­ 0,60
.1 ä R. R. Rülcens, Schoolatlas van Nederland en züne bezittingen 6e druk ­ 2,90
j _ R. R. Rükens, Kleine Schoolatlas van Nederland. . . 7de druk ­ 0,40
a , K R. R. Rükene, De reiziger, Leesboek voor de Volksschool 4de druk - 0,35
J R. R. Rükens, Kaart van Frankrijk, in gr. plano ..... ­ 1,90 F
4 i- R. R. Rülcens en P. R. Bos, Aardrijkskunde in Schetsen en Beelden. ­ 5,25
H. Sehierbeek, Oro­hydr. en Staatk. Wandkaart van Europa . . ­ 15,00
A H. Sehierbeek, Nieuwe Sohoolkaart van Nederland, 9 bladen . . ­ 12,00
l Dr. J. G. Sehlimrner, Oude Aardrijkskunde ....... ­ 2,50 `
jv, I Dr. J. G. Sehlimmer, Leerboek der Oude Aardrijkskunde . . . ­ 1,25
( A. W. Stellwagen, Atlas van Nederl. en de Oost­Indische bezittingen. ­ 1,25
g ‘ Van Wünen, Aarde, Zon en Maan ......... ­ 0,75
, GESCHIEDENIS.
C. F. van Duyl, Geschiedenis zonder Geschiedenis, Eerste deeltje . f 0,35
· C. F. van Duyl, Onze Geschiedenis in Schetsen en Beelden, 2 stukjes à ­ 0,35
- _ C. F. van Dnyl, Mijn Vaderland. Het eerste boekje voor geschiedenis. ­ 0,25
` I H. Hermans en Dr. J. Wolüer, Historische atlas der Algemeene en Vader-
i . landsche geschiedenis, met beschrijving ........ ­ 2,90
_ A. M. Kollewün, Geschiedenis der Nederlandsche bezittingen 3e druk ­ 0,75
‘ I P. Louwerse, Geschiedenisversjes ........ . . . ­ 0,35
A A. Nniver en O. J. Reinders, Oudheid en Middeleeuwen . 3de druk ­ 0,30 I
I? A. Nuiver en 0. J. Reinders, Nieuwe Geschiedenis . . 4de druk ­ 0,35
I A. Nniver en O. J. Reinders, Vaderlandsehe Geschiedenis 6de druk - 0,35 _
à , A