HomeMijn leesboek voor de volksschool getoetst aan "Een Nederlandsch Belang" van den Heer H. Hemkes KznPagina 65

JPEG (Deze pagina), 1.00 MB

TIFF (Deze pagina), 7.27 MB

PDF (Volledig document), 63.03 MB

1
L SCHOOL OLLOLVLN LOLOJ O WOLTERS
- • • • V.
L E E S B O E K.
Joh. Berghuis, Vertelselboek voor huis en school, met platen . . f 1,50 Q
Joh. Berghuis, Schelpjes, leesboek v. de middelkl. d.volksschool. 3de druk ­ 0,25 ik
H. Bouman, De eerste trap van het Leesonderwijsin aanschouwingsoefeningen,
12 platenvoor ’t eersteleesonderwüsin de school enhethuisgezin.3e druk ­ 2,90
H. Bouman, Handl.bij ’t gebruik d. platen v. ’t eerste Leesonderw. 4e druk ­ 0,90
H. Bouman, Eerste Leesboekje ....... 20de druk ­ 0,25 L
` H. Bouman, Tweede Leesboekje ....... 19de druk ­ 0,25
W H Bouman, Derde Leesboekje ........ 18de druk ­ 0,55 g
I H. Bouman, Vierde Leesboekje ....... 7de druk ­ 0,25
" H. Bouman, Vijfde Leesboekje ....... 6de druk ­ 0,25 .
H. Bouman, Het Gulden Kinderboek, Leesboek voor school en huisgezin, ­ 1,25
H. Bouman, De eerste schooljaren. Nieuwe leesmethode .... ­ 2,90
H. Bouman, Handboekje voor het leiden der oefeningen in het Eerste Lees- L
onderwijs, naar aanleiding van eene nieuwe reeks platen . . . ­ 0,75
H. Bouman, De eerste schooljaren. Nieuwe leesmethode naar aanleiding van l
aanschouwingsoefeningen, Eerste stukje ..... 2de druk · 0,25 j
H. Bouman, De eerste schooljaren. Tweede stukje. . 2de druk ­ 0,25 j
H. Bouman, De eerste schooljaren. Derde stukje . . 2de druk ­ 0,25 ‘
B. Brugsma, Schetsen uit het natuurleven, herzien d. K. Hofkamp 7e druk ­ 0,30 I
Dülcen, Vlinders voor ’t jonge volkje. Leesboekje v. school en huis. 4e druk ­ 0,25 g
J. A. van Droogenbroeclc, Dit zijn zonnestralen . . . 2de druk ­ 1,25 j
A. Bronzfsema o. Ei/cema, Mijn eerste boekje .... 4de druk ­ 0,25 S
. A. Brontsema o. Eilcema, Mijn tweede boekje .... 3de druk ­ 0,25
· J. J. A. Goeoerneur, Nieuwe Fabelen en Versjes, Eerste deeltje 10de druk - 0,25 1
. , J. J. A. Goeverneur, Prettige Deuntjes en Liedjes. 2e deeltje 10de druk ­ 0.25
J. J. A. Goeeerneur, Wat Oom Jan nog in zijn zakvond. 3e deeltje 10e druk ­ 0,25
J J. J. A. Goevernemr, Mün laatste Sint Nicolaas. Vierde deeltje . 10de druk ­ 0,25
J. J. A. Goeverneur, Honderdveertig kinderliederen . . 4de druk ­ 1,25 L
, J. J. A. Goeoerneur, Vijftig kinderspelen ..... 2de druk ­ 0,50
jj K Hofkamp, Vertellingen van den Torenwachter . . . 7de druk - 0,30 r
= . , K Hofleamp , Klokjes, Nieuwe vertellingen van den Torenwachte1· Ge druk - 0,25
‘" C. Honiglz en G. J. Vos Az., Van eigen bodem. Leesboek voor lagere en
L middelbare scholen. Zes stukjes ....... 4de druk Et ­ 0,30 f
S C. Honigll en G. J. Vos Az., Van eigen bodem. Leesboek voor middelbare-, ‘
normaalscholen en gymnasia. Slotbundel ....... ­ 1,25 S
lv L. Leopold, Blaren van allerlei boomen. Verzen en versjes. 3de druk - 0,30 S
S. M. Leopold, Natuurgenot, Leesboek voor de volksschool . 6de druk ­ 0,30
1 Joh. A. en L. Leopold, Nederlandsch Leesboek, Eerste stukje 2de druk ­ 0,25
Joh. A. en L. Leopold, Nederlandsch Leesboek, Zevende stukje 2de druk ­ 0,30
Joh. A. en L. Leopold, Nederlandsch Leesboek, Achtste stukje . . - 0,30
¤ J. F. Schlez, Leesboek d. natuurlijke leestoon, door B. Brugsma 10de druk ­ 0,25 à
p K A. Wagne¢"’s Bijbelsche verhalen, Het Oude Verbond . 14de druk ­ 0,30 L
IC A. l*Vagner’s Bijbelsche verhalen, Het Nieuwe Verbond. 14de druk ­ 0,30
JII. Weersma, Nieuw Leesboek voor de Christelijke school . . . - 0,25
L
4