HomeMijn leesboek voor de volksschool getoetst aan "Een Nederlandsch Belang" van den Heer H. Hemkes KznPagina 48

JPEG (Deze pagina), 727.21 KB

TIFF (Deze pagina), 7.29 MB

PDF (Volledig document), 63.03 MB

~
I
Y 46 j
I
IV. VERKEEPID GEBRUIK VAN ,,EENIGE HERHALlNGEN°'. i
i (Itemties.)
in (VOLGENS DEN HEER HEMKES; ZIE BROCHURE PAG. 32.) .
, eene dikke, dikke muis ......... A III 53.
lia slaapt en slaapt ............ ,, ,, 33.
jj die lange, lange brug ......... ,, ,, 45.
die heete, heete zon .......... ,, ,, 46.
U ` kijken en kijken ........... ,, ,, 48.
joegen en joegen ........... ,, ,, 52.
jj arbeiden en arbeiden .......... ,, ,, 58.
Nu de heer Hemkes beweert, dat dergelijke, bij alle goede schrijvers
gebruikte, herhalingen (schijnbare overtolligheden) niet gebruikt mogen
La worden, wil ik hem met Dr. Heije, die wel wist, hoe kinderen denken
Yi en spreken, in ’t oor fluisteren: ,,Een klein, ,êZez`¢z jokkenqk·!!" en er
met eene kleine wijziging bijvoegen: ,,Zou dat geen zonde wezen ?"
_ Ik spreek er niet meer over; ’k ben te allen tijde bereid, den heer ·
Hemkes eene macht van voorbeelden te geven, waaruit blijkt, dat die
herhalingen niet alleen geoorloofd zijn, maar den stijl kunnen ver- j .
fraaien. De lezer zal die voorbeelden niet noodig hebben. ­- Toch _
moet ik, hier weer gelijk elders, allen, die werkelijk belang stellen in iv
’ een Nederlandsch belang allerbeleefdst verzoeken, de aangehaalde plaat- il
sen in mijne boekjes na te slaan, en goed in ’t verband te lezen. _l
Ii E
`
V. ,,PROEVE VAN LEOPOLDIAANSCH-NEDERLANDSCHE WOORDEN". V
{
(VOLGENS DEN HEER HEMKES; ZIE BROCHURE PAG. 32.) II
äl I
wibbelen ......... A III 11.
hippen, hippertjes ...... ,, ,, 15.
gesom .......... B IV 11.
somden .......... B V 65.
jj opsehoonen ......... B III 59.
kwakers (1) : kikvorsehen . . . A III 15 kwakertje B II 38.
bebrommen ......... B IV 57. ·,
wirrelen .......... A V 9.
Hunderaar ......... ,, ,, 34.