HomeMijn leesboek voor de volksschool getoetst aan "Een Nederlandsch Belang" van den Heer H. Hemkes KznPagina 25

JPEG (Deze pagina), 848.36 KB

TIFF (Deze pagina), 7.23 MB

PDF (Volledig document), 63.03 MB

'-YJ_,_1;.l;` gj ·~­ ­­ . .., »~ ... ­. ,.,, ·,, _ ,,, 4 "` " _·:·;·y_­··`;_ ,__
l
. ` ë
, 23 {
`
j" tot proeve eens laten zien, hoe onze purist in de Germanismen nog ]
rj veel sterker is dan ik.
( Hamkes. Waarom spreekt de heer L. nooit van een dun-
V, Duzïsa/z. Warum spricht Herr L. nie von einem dun- i
Hemkes. nen appel?
Dui/sch. nen Apfel?
Hevnkes. Of eet hij alleen dikke? ’t Zou wel een r
Duiisr/z. Oder iszt er allein dicke? Es wurde wohl ein i
Hcmkc:. `wonder zijn,
Dzzzïscá. Vunder sein,
• _ g Hevrzkes. zoo er nooit dunne aan de boomen groeiden." g
Duitsch. wenn nie dunne an den Baumen wüchsen." j
' Is de oud­onderwijzer over zijnen leerling tevreden? Laat ons dan ,
nu NO. voor N°. bekijken en een ernstig gezicht zetten. j
' ` 3
‘ 1
e I. GERMANISMEN.
(VOLGENS HEMKES' BROCHURE, PAG. 25.)
(H Ik verwijs, om niet te uitvoerig te zijn, waar het mij noodig voor-
komt, naar Prof. De Vries c. s., Van Dale en een enkelen keer naar Q
V t Weiland. Als de Heer Hemkes zich boven deze autoriteiten plaatst,
iaat ik aan het oordeel van den lezer over, of hij daar behoort te staan.
j 1. kruikar. B II, 60. Zie het Woordenboek der Nederlandsche taal van
_ Van Dale.
E 2. lust aan. B II, 62. Zie het Woordenboek der Nederlandsche taal,
­ van De Vries e. s., Deel I, kol. 45. `
ik A 3. huurbaas. B II, 11. Zie beneden Prof. De Vries, aangehaald op pag. 50.
i 4. Daar ging het weer heen. B II, 47. De Heer Hemkes vertaalt
li dit met: Da ging es wieder fort (lees: an of los). ’t Is niets anders,
J dan de 0npe¢i·s00nZvQjke vorm, die staat naast: daar gaat hü weer heen. `;,
Vergelijk: Hoe gaat het? -­ Het gaat nog al. Gelijk men gaan
j figuurlijk gebruikt, om eene handeling of werking in het algemeen aan
te wijzen (vergelijk: het gaat al), zoo gebruikt men natuurlijk weer »
j heengaan voor de hernieuwing van eene afgebroken handeling.
’ 5. Daaraan had de wind niet veel trek. B II, 52. Zie het _`
Woordenboek van De Vries o. s., Deel I, kol. 45. I
ii 6. drup, druppen. A III, 10. Zie Van Dale’s Woordenboek.
7. wiegen. A III, 13. Zie Van Dale.
‘ 8. dat wiegt en schommelt. B IV, 10. Zie Van Dale.
9. spier. A III, 31. Zie Van Dale. i
10. wonder (adv.). A III, 30. Zie Van Dale, €1ILWOOIdGHIüSt van De Vries
•·
ä
ä
il ` ` 5
I en ” · I 1 rrr. I