HomeDe Koninklijke Nederlandsche MarinePagina 9

JPEG (Deze pagina), 808.59 KB

TIFF (Deze pagina), 6.74 MB

PDF (Volledig document), 54.99 MB

l
B.
9
zich niet in den stuurtoren had bevonden, die, eene veel
grootere trefkans aanbiedende dan een vrijstaand persoon,
door de onvoldoende pantsering geene bescherming tegen de
vijandelijke projectielen opleverde, en waarin het verblijf dus
bij ieder rakend schot doodelijk moest worden doo1· de I
ijzersplinters der pantsering. Het is dan ook mijne stellige A
V overtuiging, dat vele der bestaande onvoldoende gepantserde
; torens, in een volgenden zeeoorlog bevonden zullen worden {
ware nesten te zijn voor springende projectielen, en dat veel {
l van de bestaande pantsers voor geschut daarna zullen worden
l afgeschaft. ·
Het gebruik van torpedos in daarvoor vervaardigde
torpedobooten zal bij de verdediging van reeden en stroomen j
eene ruime toepassing vinden. De ondervinding heeft omtrent
de waarde van dit wapen nog niet veel geleerd. Wel zijn
in den Amerikaanschen burgeroorlog, in den Russisch-
Turkschen oorlog en in die tusschen Chili en Peru eenige
j goed geslaagde aanvallen met torpedobooten op vijandelijke _
i schepen gedaan, maar de middelen ter verdediging tegen
die vaartuigen waren toen nog veel minder volkomen dan thans,
daarentegen was de snelheid der booten belangrijk minder.
Genomen proeven schijnen aan te toonen, dat de revolver-
J kanonnen zeer gevaarlijke wapenen zijn tegen torpedobooten
en dat een aanval van torpedobooten daardoor weinig kans li
’ van slagen heeft, tenzij hij worde uitgevoerd door een groot
i aantal booten te gelijk. Nachtelijke aanvallen van torpedo­ V
booten zullen zeker door den verdediger dikwijls met vrucht H,
' kunnen worden aangewend, waarbij evenwel niet uit het ;
oog mag worden verloren, dat ook de aanvaller van die 1
vaartuigen voorzien is en zijne schepen daardoor zal doen
bewaken, terwijl hij deze bovendien door netten als anders- VT
‘ zins tegen de aanvallen van torpedobooten zal trachten te j
beschermen. Whitehead­torpedos dringen beter door deze
hindernissen, dan spartorpedos, zoodat zij ook niet bij het
materiëel voor de verdediging mogen ontbreken.
l
ri
l