HomeDe Koninklijke Nederlandsche MarinePagina 76

JPEG (Deze pagina), 526.24 KB

TIFF (Deze pagina), 6.33 MB

PDF (Volledig document), 54.99 MB

Xi III Y ”l_I III Y I Y Y Y I Iv___­vrIr irvniwwirffrirrlwrrlrfi Y I I ri I Y Y Y V V Y I i`;§3:.
e. .. xa;`$·
76
“ Ieder bevelhebber zal door en door bekend moeten zijn
l met de eigenschappen van het schip, waarmede hij ten strijde
zal worden gezonden. Hij moet leeren het te vertrouwen,
om daardoor ook aan zijne minderen dat vertrouwen in
hem zelven in te boezemen, dat in de oogenblikken van ge-
vaar zoo noodzakelijk is.
Ieder `man moet weten dat het wapen, dat hem in handen fl
W()I‘diJ g€gGVGI1, GGD. WBJPGH is W3»ä«I'Op VGI‘i3I‘Ol1WGH këbll, i
5, hetzij dit is geweer, kanon of torpedo. .
Alleen veelvuldige oefening kan hem dit vertrouwen al
_i schenken; veelvuldige oefening met het materiëel, dat dienen
moet om den vaderlandschen grond te beschermen, moet de
j A leus zijn van de zeemacht, en met den aandrang daartoe
eindig ik deze studie, in de hoop, dat zij voor de grootere
jj strijdvaardigheid onzer zeemaoht eenige vruchten moge
opleveren.
l *.1
I »_•;
ja
2 ë
j EINDE. ‘ a
i ,.i`l’
I nl

li
lia 3
lA/
xx .,.. . I _ ..., . . . .... . ~