HomeDe Koninklijke Nederlandsche MarinePagina 73

JPEG (Deze pagina), 814.05 KB

TIFF (Deze pagina), 6.66 MB

PDF (Volledig document), 54.99 MB

4
i
73
, in zee bevinden, kunnen worden buitgemaakt. Niettemin
zullen de kruisers, om zich geene prijzen te laten ontsnappen, `
il die koopvaarders moeten visiteeren; de streek waar zij kruisen
zal daardoor spoedig bij den vijand bekend zijn, die er zijne
kruisers zal heen zenden om den handel te beschermen. De
kruisers van eene mogendheid zullen dus, in plaats van in
het begin van hun kruistocht vele prijzen te maken, vele
i gevechten te leveren hebben, die, hoe roemrijk zij ook uit-
, vallen, niet in overeenstemming zijn met de bestemming van
j een kruiser en nadeelig zijn voor zijn bestaan. Bij gevechten ‘
tusschen houten schepen met ronde massieve kogels, zooals (
die vroeger plaats hadden, trachtte men elkander reddeloos te
` schieten , te enteren, of door het toebrengen van verlies van
volk tot de overgave te dwingen. De overwinnaar bekwam
j dan ook wel schade , misschien zelfs wel eenige grondschoten,
l maar die schade was meestentijds uit eigen middelen te
. i herstellen, de grondschoten konden gestopt worden, en het
schip bleef in staat zee te bouwen en behoefde niet na ieder
gevecht eene haven binnen te loopen, maar konde zijn
‘ kruistocht vervolgen. Nu de schepen van ijzer zijn gebouwd
i en daarop uit modern geschut met ontplofbare projectielen
wordt gevuurd , zijn de zaken aanmerkelijk anders. De
. gaten die de kogels in de boorden maken, zijn niet meer
{ eenvoudig ronde openingen, die met een houten stop kun-
i nen worden gesloten, maar zij hebben vrij wat grootere
{ afmetingen en de meest uiteenloopende vormen. Zij worden
. nl daardoor allicht gevaarlijk voor het schip, terwijl aan eene
l spoedige herstelling met de middelen aan boord, in de meeste
ij gevallen niet te denken valt, maar daarvoor de hulp van eene
j werf moet worden ingeroepen. Eene neutrale mogendheid
zal waarschijnlijk, om hare neutraliteit niet in de waagschaal
J te stellen, die hulp niet verleenen. 'Wanneer dus eene natie
niet, evenals Engeland, overal maritieme etablissementen
ij heeft, waar de schepen hunne schade kunnen herstellen,
wanneer hare schepen niet in eene der vaderlandsclie havens
l
l