HomeDe Koninklijke Nederlandsche MarinePagina 71

JPEG (Deze pagina), 676.46 KB

TIFF (Deze pagina), 6.64 MB

PDF (Volledig document), 54.99 MB

s
" 71
zeemogendheden kruisers doen bouwen, met de bepaalde
j bestemming om daarmede den handel van den vijand afbreuk
aa te doen en eigen handel te beschermen.
Engeland bezit thans:
2 kruisers met eene snelheid van 18 mijl.
_ 5 JJ IJ IJ JJ I) ))
4i J) J) I) 2) J) 2)
3 JJ J) J) JJ JJ II
; . JJ J) J) J) J) I)
_, In Frankrijk is het aantal kruisers vastgesteld:
16 kruisers met eene snelheid van 17 mijl.
18 2.7 IJ J) IJ JJ JJ
Duitschland :
2 kruisers met eene snelheid van 16 mijl.
5 JJ I) JJ J) ‘ I.? I)
9 J) J) 7) J) J) JJ
, Vooral de schitterende uitkomsten, door de kruisers van
2 de Zuidelijke Staten van Noord­Amerika verkregen, tijdens
i hunne poging tot afscheiding van de Noordelijke Staten
` der Unie, zijn een sterke prikkel geweest tot den aanbouw
[ van de snelle ongepantserde schepen,. die tegenwoordig met
_ den naam van kruisers bestempeld worden. Men heeft
evenwel de omstandigheden, waaraan die uitkomsten te
‘ danken waren, niet genoeg in aanmerking genomen, en
j _ daardoor aan het nut der kruisers te veel waarde toegekend.
Toen de kruisers der geconfedereerden: de Sumter, Ala-
j o hamer, Florida en anderen, hunne kruistochten begonnen,
‘ waren de omstandigheden voor hen zoo gunstig, als die zich
á in een oorlog tusschen Europeesche mogendheden nooit
­ voor hunne kruisers zullen voordoen.
|» Bij het uitbreken van den opstand was de vloot der
{ Noordelijken in onvoldoenden toestand; de schepen hadden
geringe snelheid, en moesten allen gebezigd worden voor
de blokkade der Zuidelijke kusten. De handel der Noor-
delijken was daarentegen zeer bloeiend, en overal bevonden