HomeDe Koninklijke Nederlandsche MarinePagina 51

JPEG (Deze pagina), 826.48 KB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 54.99 MB

il .
51
l Het verdient daarom naar mijn oordeel de voorkeur om, in
i plaats van de voorgenomen veranderingen, de ramschepen
O geheel tot rammen in te richte11 en de torens op te offeren,
ten einde de pantsering van het schip te kunnen verzwaren.
= Het pantser van de Guinea in de zijden heeft, volgens het
# memoriaal van de Marine, een gewicht van 255 ton; het
j gewicht van den toren met torenwal, geschut, affuitage en 1
artillerie-behoeften, bedraagt 390.5 ton. Neemt men dus den
" toren, torenwal en het geschut van de ramschepen af, dan kan
' men daarvoor de pantserdikte van de zij den verdubbelen en
z tot eene dikte brengen van 30.4 cM., die, wanneer men
ä compound-platen neemt , overeenkomt met eene dikte
van 38 cM. gewoon pantser. Om de kosten van zware pant-
serplaten te vermijden, kan om het oude pantser een gordel
' van teak , en daarover eene compound-pantsering van
15.2 cM. gelegd worden, waardoor de pantsering zal over-
5 ` eenkomen met _-i; 34 cM. gewoon pantser. Om gelijken diep-
gang en stuurlast te behouden, zal waarschijnlijk, daar de
j gewichten die van het schip worden afgenomen vóór het
zwaartepunt gelegen zijn, het pantser in het achterschip
ïi verminderend moeten toeloopen, en in het voorschip zwaarder
lj moeten genomen of verbreed worden. Het overschie-
ii tende gewicht van 390.5 ton - 255 ton = 135.5 ton, kan
( gebezigd worden voor de noodzakelijke verbreeding van de
` pantserkast, enz. ; en wil men de ramschepen met geschut
wapenen, dan is dit overschot in gewicht voldoende om er op
lj te plaatsen 2 kanonnen van 24 cM. Zang 30 kalibers, maar
alleen beschermd tegen mitrailleuse vuur door torens van
staalplaat. Die kanonnen kunnen waarschijnlijk op dezelfde
,i _ draaischijf, waarop de vroegere opgesteld waren, worden
geplaatst. Eindelijk moeten de veranderde rammen nog
gg worden toegerust met vier kanonnen van 12 cM. A. en
Q de noodigc revolverkanonnen tot afwering van aanvallen
van sloepen en torpedobooten, en met spartorpedos en lanceer-
; toestellen voor vischtorpedos.

( ·