HomeDe Koninklijke Nederlandsche MarinePagina 5

JPEG (Deze pagina), 764.85 KB

TIFF (Deze pagina), 6.69 MB

PDF (Volledig document), 54.99 MB

j l
j 3
l Toen Napoleon III in 1854, om Kroonstad te beschieten,
last gaf tot den aanbouw van de eerste gepantserde drijvende [
batterijen, legde hij daarmede den grondslag tot eene om- *
j wenteling in het zeewezen, die van zeer uitgestrekte gevolgen
zoude wezen, en die de verschillende Zeemogendheden dwong, *
ontzaglijke sommen aan het materieel hunner zeemacht te
besteden. Hoewel in den beginne aarzelend, volgde Engeland
i toch den door Frankrijk ingeslagen weg en bouwde insgelijks
j gepantserde drijvende batterijen. Toen de Fransche drijvende I
gl batterijen Demstat/Jon, Lcwe en Tcimemte bij het bombardement 3
van Kmburn uitstekende diensten hadden bewezen en getoond i
I hadden voor het vijandelijke vuur onkwetsbaar te zijn, werd .
al spoedig verder gestreefd, en getracht, om ook zeeschepen
E tegen het vijandelijke vuur te pantseren. De Fransche fregatten
l Glcrirre, Imnlozcalble, Ncrmcmdile en Ooumonne waren de eerste I
I schepen, die van een pantser voorzien waren en daarmede j
j den oceaan bevoeren. Engeland, dat door de nieuwe richting
f zijne zeer kostbare oude vloot nutteloos zag worden, werd
il gedwongen, Frankrijk in de wijze waarop het zijne oorlog- ii
f schepen bouwde, te volgen, en bouwde de gepantserde schepen
I/Va,r#rv]0r, Defence, Black Prince en Resistance. Al deze
A schepen waren gepantserd met platen van 11,44 cl/I. en alleen
Ik bestand tegen de projectielen van het toenmalige glad-
loopsgeschut. "
Ook in de artillerie was intussehen eene belangrijke
j verbetering gebracht. Getrokken geschut van grooter kaliber
j werd ingevoerd, waarvan eene grootere juistheid van schot
I en eene veel grootere uitwerking der zwaardere projectielen
het gevolg was. De pantsers der nieuw gebouwde schepen
I bleken daardoor al spoedig niet meer bestand te zijn tegen
I l;
`
K. `