HomeDe Koninklijke Nederlandsche MarinePagina 46

JPEG (Deze pagina), 807.28 KB

TIFF (Deze pagina), 6.93 MB

PDF (Volledig document), 54.99 MB

46

Afstanden waarop de pantsers doorboord
· ggsgggyvmg kunnen worden van de

DER j . Rammonitors Rammonitors Monitors
R“mS°h*’P"“ 1» kl. 2e ki. ze kl. j
VUURMONDEN.
Zijden.jT0ren. Zijden.jT0ren. Zijden.jT0ren. Zijden.jT01·e11.

ENGELSCHE H1(’G1' (l2Ll1jTI1C61‘ (l€Hll11B(3I` (13.11 IHBCT (13].1 II1€Gl'(18I1 IHBBl'(l.3l1 1'ïlB€l' (1311 h'1(`:C1‘dZ11
Kanonnen v. 31.7 cm. 4000 M.i4000 M. 4000 M. 4000 M. 4000 M. 4000 M. 4000 M. 4000 M.
,, ,, 30.5 ,, 2600 ,, 1500,, 1500 ,, 1500 ,, 3000 ,, 1500 ,, 3000 ,, 1500 ,,
,, ,, 25.4 ,, 2000 ,, 1200 ,, 1200 ,, 900 ,, 2400 ,, 1200 ,, 2400 ,, 1200 ,,
,, ,, 23 ,, 900 ,, 500 ,, 500 ,, 300 ,, 1200 ,, 500 ,, 1200 ,, 500 ,,
,, ,, 18 ,, 400 ,, 0 ,, 0 ,, niet 500 ,, 0 ,, 500 ,,· 0 ,, ;

FRANSCHE meer dan n1ee1·dan meer dan lYlC9l'(lB.l.l nicerdan meerdzm meerdan mcerdan ‘
Kanonnen van 42 cm. 4000 M. 4000 M. 4000 M. 4000 M. 4000 M.l4000 M. 4000 M. 4000 M.
,, ,, 34 ,, id. ,, id. ,, id. ,, id. ,, id. ,, j id. ,, id. ,, id. ,, ·|
,, ,, 27 ,, id. ,, id. ,, id. ,, 3500,, id. ,, id. ,, id. ,, id. ,, `
,, ,, 24 ,, id. ,, 2500 ,, 2500 ,, 2000 ,, id. ,, l2500 ,, id. ,, 2500 ,, ‘
,, ,, 19 ,, 1900 ,, 500 ,, 500 ,, 200 ,, 2500 ,, I 500 ,, 2500 ,, 500 ,,
DUlTSCHE YHCCT (121.11 l]lE‘€l‘(l2l·`H l11BGl`(l21l1 l`l`lC(%l'd'!11 IHCBT (13111 I`l`l(3Gl`(l2H mCGl` (1311 Il1€6I`d3.[l
Kanonnen v. 30.50111. 4000 M. 4000 M. 4000 M. 4000 M. 4000 M.;4000 M. 4000 M. 4000 M,
,, ,, 26 ,, 4000 ,, 4000 ,, 4000 ,, 3500 ,, id. ,, I4000 ,, idf ,, 4000 ,,
1 ,, ,, 21 ,, 3500 ,, 1400 ,, 1400,, 1000 ,, id. ,, {1400 ,, id. ,, 1400 ,,
Het geschut van 23 cM. voorlaad, waarmede het grootste
gedeelte onzer scheepsniacht (4 ranischepen, 5 rammonitors,
al de monitors en 14 stoonikanonneerbooten) gewapend is,
{· dringt, blijkens den staat op pag. 43, door geen van de pant-
1 sers der vijandelijke schepen van nieuwere constructie, op af-
1 standen grooter dan 500 meters. Die schepen zijn dus in ‘
_ zeker opzicht machteloos tegenover den vijand. Zij zullen
1 te strijden hebben met te ongelijke wapenen, en in het-
Z zelfde geval verkeeren van de Hzmscar, in het vroeger aan-
gehaalde gevecht tegen de Blanco Encctlcwla en de Almvjmotte
Q ' C'0chv·cmc. Ook dit schip had haar ongelukkig lot te danken
aan de te lichte pantsering en het te lichte geschut, waarvan
de projectielen niet in staat waren, de 23 cM. dikke pant-
sers van zijne vijanden te doorboren.
Men zal zeker de bemanning van de Huascar niet
beschuldigen van gebrek aan taaiheid bij de verdediging. I
I
l
1