HomeDe Koninklijke Nederlandsche MarinePagina 45

JPEG (Deze pagina), 645.14 KB

TIFF (Deze pagina), 6.16 MB

PDF (Volledig document), 54.99 MB

45
'· ZL · 28 cM. A, de overige rammonitors 2" klasse Hyena, Panter, Haai
ltlkê . en VVesp en de gewone monitors 2° klasse Km/vodlil, Heilrigerlee,
ven- Tyger, Cerberus en Bloeclhond, met twee kanonnen van 23 cM.
erre voorlaad. Hunne pantserdikte bedraagt in de zijden 11 cl«I.
van * tot 11.4 c1/I. ijzer op 30.5 cM. teak, van de torens 20.4 cM.
tan- ijzer op 30.5 cM. teak. De diepgang van de Lztipaarcl is
ilfde 26.5 dM., die van de overige rammonitors, zonder de later aan-
1der . gebrachte centraalkiel, 26 dM., van de gewone monitors 28
, dM. en 29.5 dM. Hunne vaart bedraagt gemiddeld circa 7
1ge- mijl.
1 @11 De stoomkanonneerbooten zijn ongepantserd, 16 er van
zijn gewapend met een kanon van 28 cM. A, de 1.4 overigen met
woor een kanon van 23 cM. voorlaad. De eersten hebben een diep-
ien- J gang van 20 dM., de tweeden van 18 dM.
, De 2 torpedobooten 19 klasse zijn gebouwd door Yarrow
W te Londen. Zij zijn voorzien van torpedosparren. Hunne
. snelheid bedraagt 21 mijl.
De torpedobooten 28 klasse zijn gedeeltelijk van Tliorny­
croft, gedeeltelijk van Yarrow, terwijl ook eenige hier te lande
zijn gebouwd. Zij zijn voorzien van 2 torpedosparren en
i loopen 17 a 18 mijl.
. Uit de achterstaande tabel blijkt, op welke afstanden de
beu ii pantseringen onzer schepen doorboord kunnen worden door
6911 vijandelijk geschut, door de projectielen der verschillende ge-
'OP i schutsoorten van de schepen, die een aanval op onze zeega­
'OP ’ ten kunnen ondernemen.
S1. , W
9.5 f
wa-
0.44 I,
JH;
mg
i
ran
l