HomeDe Koninklijke Nederlandsche MarinePagina 39

JPEG (Deze pagina), 824.33 KB

TIFF (Deze pagina), 6.75 MB

PDF (Volledig document), 54.99 MB

l
` l
l 39
l door het Haringvliet opstooinen. Behalve deze kunnen nog -
i van Engeland de Wdvern, Research en de 4: schepen type
j Oyclops, en van Frankrijk de Tempête, Tonnamf en Vengezw,
, het Slükgat met half tij binnen komen, voor de haven van
lj Dirksland post vatten en van daar Hellevoetsluis beschieten. I
i De vaste verdediging van het gat bestaat uit de vesting
W Hellevoetsluis, die, om het pantser te kunnen doorboren van ,
de Tomwmt, wanneer dit schip voor de haven van Dirksland _ A g
op pl. m. 2500 M. afstand positie neemt om de vesting te
beschieten, minstens een kanon van 35,5 cM. in hare zeebat­ .
terij moet hebben. Het kavmalmn Voorne kan versperd wor- =
den, en die versperring kan door de bezetting van Helle­
voetsluis bewaakt worden. Het Spui kan door grondmijnen ‘
worden afgesloten, die door eene veldbatterij kunnen be- A
I schermd worden. Vaste versperringen kunnen overigens door
{ den snellen stroom niet worden aangebracht. Torpedo­afslui­ j
tingen daar, waar zij door forten worden beschermd , zooals ‘”
bij de Willemstad en het Volkemlc. .
De marine kan het doordringen van de vijandelijke macht,
die alleen van Duitsche zijde belangrijk kan zijn, met 5 mo-
nitors, 8 kanonneerbooten en 10 torpedobooten trachten te H
jy beletten. De laatsten moeten voornamelijk trachten de sche-
[ pen, die voor de haven van Dirksland positie nemen, van i
I daar te verdrijven. Deze macht moet tevens het Volkemk
bewaken, om met de Wlllllemsmd het doordringen van den
vijand uit het Brozeunwshavensche zeegdt te beletten. Zij is
‘ op een minimum gesteld, omdat de waarschijnlijkheid gering
| is, dat de Goereesche zeegaten worden aangevallen door eene
andere natie dan door Frankrijk. Behalve misschien tegen
` de Duitsche, is zij tegen de vijandelijke macht, die door het
Hcwmgrvláet verder naar binnen wil dringen, wel opge-
wassen, en kan bovendien, wanneer wij in oorlog zijn met
l eene andere mogendheid dan Duitschland, nog versterkt
i worden door een gedeelte van de zeemacht, die voor de A
verdediging van de Zuiderzee is aangewezen, waardoor dan
Y
I