HomeDe Koninklijke Nederlandsche MarinePagina 38

JPEG (Deze pagina), 742.48 KB

TIFF (Deze pagina), 6.75 MB

PDF (Volledig document), 54.99 MB

5
38 · i
bouwen forten bij de monding, die aan dezelfde voorwaarden
moeten voldoen als dat te Ilmmfdeoz: zware pantsering en E
bewapening en volkomen stormvrijheid, omdat de vijand ook j
hier zal trachten, door gelande troepen de versterkingen van i
de landzijde te nemen. "
Wegens den snellen stroom kan de havenmond waar- 1
sohijnlijk niet door eene vaste versperring ontoegankelijk .
worden gemaakt. Zij moet daarom gesloten worden door
eenige rijen grondmijnen. Evenals te IJmuiden moeten deze
verdedigd worden door eene vooruit geschovene veldbatterij en
door de marine. Deze moet ook den mond aan het Voornsche
Kanaal en de Oude Maas bewaken en moet daarom minstens
samengesteld zijn uit: 2 monitors, 6 stoomkanonneerbooten
en 10 torpedobooten.
Daar het vaarwater eene rivier is 911 er dus altijd ondiepten `
zullen blijven bestaan, kan de marine, wanneer de vijand in j
den Waterweg is doorgedrongen, van die ondiepten gebruik
maken om hem te bestoken en vooral om- het aan den wal zet-
ten van een legerkorps te bemoeielijken. Waarschijnlijk kan
de hier gestationneerde zeemacht bij een aanval nog versterkt
worden door eengedeelte van die, welke voor de verdediging
van de Goereesehe zeegaten is aangewezen.

Goereesche zeegaten. j
Behalve ongepantserde schepen, waarvan het aantal dat '
tot den aanval gebruikt zal worden moeielijk te bepalen is, j
omdat een groot deel er van zich elders zal bevinden, blijkt
uit de schepenlijst op pag. 21 dat het Bokkengat alleen kan I
bevaren worden door de Engelsehe schepen T/Vaterwitch, Viper L
en Vimea, door de Fransche schepen Protectrice, Embuscade, ·`
Implacable, Imprenable, Refage en Opiwiátre, allen slechts j
zwak gepantseerd, en door de Duitsche 18 kanonneerbooten, 1
type Wespe. Deze schepen kunnen allen de rivier verder
i
i