HomeDe Koninklijke Nederlandsche MarinePagina 36

JPEG (Deze pagina), 710.11 KB

TIFF (Deze pagina), 6.74 MB

PDF (Volledig document), 54.99 MB

36
Daaronder bevinden zich van de Engelsche vloot onder
anderen: ,
de Infflexible, met 4 kanonnen van 80 ton;
de Majestic, met 4 kanonnen van 43 ton A.;
de Oonqueror, met 2 kanonnen van 43 ton A.; i
de Thmmelerer en Devastazfrion, niet 4 kanonnen van 38 ton.
Van de Fransche vloot:
de Amiral Baaclm, met drie kanonnen van 100 ton;
de Amiml Dujoeorrey, Hoche, Magenta, Marceau en Neptim,
met kanonnen van 42 cM. A.
Van de Duitsche vloot: A
de König Wilhelm, met 18 kanonnen van 24 cM. en 5 1
van 21 cM.;
de Karlserr, met 8 kanonnen van 26 cM.;
de F/Mlecl/rrich olerr Grosse, met 4 kanonnen van 26 cM. lang ;
de Preussen, met 4 kanonnen van 26 cM. lang;
de Friedrich Carl en IQ·on_p/mis, met kanonnen van 21 cM.
De aanval kan dus bijzonder krachtig zijn, daar het zwaar- · Y
ste tot nu toe bekende geschut tegen de positie kan worden
aangewend.
De verdediging moet voor het grootste gedeelte aan het le- ‘
ger worden toevertrouwd. Het fort, dat gebouwd moet wor-
den om den ingang van de haven te verdedigen, moet bestand ’
zijn tegen het zware geschut, waarmede het zal beschoten
worden, en zelf gewapend moeten zijn met kanonnen van
35,5 cM. Het moet volkomen stormvrij wezen, omdat de
vijand waarschijnlijk eene troepenafdeeling zal debarkee-
ren, om het ook van de landzijde aan te tasten. De bui-
tenmond van de haven moet door grondmijnen of door torpedo-
versperringen worden afgesloten, terwijl voor den binnenmond
der haven eenige zinkschepen gereed moeten gehouden wor-
den, om de haven geheel af te sluiten en onbruikbaar te ma-
ken, wanneer het vuur van het fort door dat van de schepen
dreigt te worden uitgedoofd. De torpedo­versperringen moe-
ten zoo mogelijk verdedigd worden door eene vooruitgescho­