HomeDe Koninklijke Nederlandsche MarinePagina 34

JPEG (Deze pagina), 792.64 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 54.99 MB

I
34
j point d’czppzwZ vinden, waar zij voor hunne aanvallen het
E gunstige oogenblik kunnen afwachten.
' Komt dus de marine de verdediging te hulp met vier _
zwaar gepantserde ramschepen, tien torpedobooten, een l`
viertal stoomkanonneerbooten en de noodige barkassen en
sloepen ter bewaking van de torpedo­afsluitingen bij
Kykduxêrn, en van den havenmond, dan zal de verdedi-
ging van de positie, naar mijn oordeel, ten volle verze­`
kerd wezen.
Uitgezonderd bij een aanval van de Duitsche vloot, kan
de marine in de Tesselsche zeegaten nog versterkt worden `
j door een groot _deel van de scheepsmacht, die voor de
verdediging van de Zuiderzee is aangewezen. Deze zal
door haar geschut den vijand reeds dadelijk in het eerste
stadium van den aanval, van uit het Schulpengat, in ver-
l eeniging met de ramschepen en torpedobooten kunnen ver-
l ontrusten, maar zij moet zorgen, niet afgesneden te worden, ·
om vooral in het laatste stadium, bij het positie nemen
van de vijandelijke vloot op de Koopcaa-2·de0·s¢·eede en in het
Marsdiep, krachtig te kunnen optreden en den vijand ge-
zamenlijk niet de forten op de Hefrsens en Wte¢·ho0fd met
g vuur te overstelpen. Hiertoe moet zij positie nemen aan
j den ingang van de Balg; zijn er vaartuigen onder die ‘
` snel genoeg stoomen om niet door den vijand achterhaald
te kunnen worden, dan kunnen deze ook in den Tesselstroom
post vatten. Uit die positie kunnen zij met de genoemde
forten een kruisvuur op de vijandelijke vloot openen.
De zeemacht in de Balg moet den vijand bovendien be-
_ letten, met zijne lichtste schepen naar Wieringen door te
dringen en bezit te nemen van de Ewvjkslwis, waardoor hij
een gedeelte van Noord-Holland zouden kunnen inundeeren.
. Ingeval die scheepsmacht gedwongen wordt zich te retireeren,
i, kan zij zich door de Wherbalg en het Zwin in de Vlictefr ·
i begeven, waar de dieper gaande schepen des vijands haar ,
g niet kunnen volgen. Daarvoor moet het Zwin worden afge-
X