HomeDe Koninklijke Nederlandsche MarinePagina 33

JPEG (Deze pagina), 834.02 KB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 54.99 MB

l
33
Wagevzpad lastig maken, terwijl zij bovendien aan onze
scheepsmaclit meer het bezit van het Schulpengat zouden
verzekeren. Misschien belet evenwel de vrij groote af- 5;
E stand, waarop die stukken zich van Kijkduin zouden
l bevinden, en de vrees, dat zij bij eene landing des vijands
in zijne handen zouden vallen en tegen onze stellingen zouden
kunnen worden aangevoerd, de plaatsing dier kanonnen.
t Zijn evenwel de bestaande kustbatterijen met voldoend ¥i
j zwaar geschut bewapend, waarbij, met het oog op de zeer
ä zwaar gepantserde Duitsche korvetten en de Fransche if
type Tonmmt, en op de verzwaring van de pantsers der i
{ _ schepen in de toekomst, in het fort op de Hersens zeker
· een paar kanonnen moeten zijn van minstens 35.5 cM., `·
{ dan zullen zij de vijandelijke vloot, bij het naar binnen
stooinen, belangrijke schade kunnen toebrengen, al kunnen Q
zij het doordringen er van dan ook niet beletten. P
gy Zoo ergens, dan kunnen bij de verdediging van de Z
Tesselsche zeegaten, ramschepen uitstekende diensten be- {
wijzen. Er zijn oogenblikken in den aanval, dat de vijan-
delijke vloot eene positie zal moeten innemen, hetzij dat zij
ten anker komt, hetzij dat zij gestopt ligt, dat is, bij het ii
M aandoen van het gat, en in geval van_ een bombardement,
i ‘ op de reede van het Nieuwe Diep. Dit zijn de oogenblikken
waarop ramsohepen, die van lanceerstoestellen voor visch­ i
•i · torpedos zijn voorzien, in verband met torpedobooten, met
zeer veel vrucht een aanval zullen kunnen ondernemen.
Oogenblikken, waarin een geschutvuur uit de verte veel mindere
uitwerking heeft, dan de onmiddellijke nabijheid van eenige ,
ramschepen en torpedobooten, die de vijandelijke vloot zullen l
beletten te ankeren en haar in gevaar brengen, eenige .
schepen op de omringende banken te verliezen. In die oogen-
blikken zullen de ramschepen menige gelegenheid vinden, een Q
F ramstoot toe te brengen of een whitehead torpedo af te zenden, ’
i terwijl de torpedobooten zich, zoo noodig, achter de ram- i
i W schepen voor liet vijandelijke vuur dekkende, in deze een l
l 3 i
l
Q 5
1
E j*