HomeDe Koninklijke Nederlandsche MarinePagina 19

JPEG (Deze pagina), 811.76 KB

TIFF (Deze pagina), 6.80 MB

PDF (Volledig document), 54.99 MB

ez": Y? - ~~--­-~­~-Y ·~ - ­`~- »--~~­­-­-­­»­­-­­­­­­··«···r--­=;«·»~ç·•·•»»­=··­·•­¤~·­-«·­-·­­·v.vv·r··= · ’WY·"""Y
«.
xl
19
lg
door den Zuiduial. Op de vlakte van de buitengronden van het
Iïoklcengat staat spoedig veel zee. Het derde of zuridelülcsfe
vaarwater der Goereesehe zeegaien, het Slükgat, loopt langs ll
_i den Goereesehen wal. Op de buitengronden van dit gat staat
4·3 dM. , maar de gemeenschap van het vaarwater met
het verdere vaarwater naar binnen: het Noorder Pampus, het
i Zutder Pampus en het Aardappelengaatje, is zeer ondiep. Er
` staat in die vaarwaters niet meer dan 11 en 12 dM. water.
, Vrij diepgaande schepen kunnen evenwel tot aan de haven jj
van Dirksland het Zuiderdliep opvaren en bezniden HeZle­
roetsluis op j 2500 M. afstand van die plaats ankeren. j-
Van Hellevoetsluis, verder naar binnen, krijgt het vaar-
j water den naam van Har’1Ingol·iet. Het loopt dicht langs den
E wal van Voorne en langs de Hoornsche Hoofden, ver-
. eenigt zich de `Wtllenstad met het Volkeralg, waardoor
de gemeenschap wordt daargesteld met het ]3’)’O2t’LU€·7'Shll7J€7ZSClL8
zeegat, en loopt vervolgens onder den naam van Hollandsch
5 Diep naar den Moerdük, en verder naar de l?l7aal. In de j
1 onmiddellijke nabijheid van Hellevoetsluis bevindt zich de
ingang van het Kanaal ran Voorne. Beoosten de Hoornsche
Hoofden gaat een tak van het vaarwater onder den naam ,i
_ van het Spui beoosten het eiland Voorne. Voor _den ingang ii
Y van dit smalle vaarwater ligt eene zandbank, de Bieningen, i
waarop 15 a 16 dM. met laag water blijft staan. Bewesten Ci
l den Moerdvjlc voert de Dordsohe kil naar Dordrecht, en van- 1
daar heeft het vaarwater, door de Noord en Oude Maas,
gemeenschap met de Nieuwe Maas en geeft aldus toegang
tot Rotterdam. ·j
Als men aanneemt dat een vijand, wanneer de tonnen V
der verschillende gaten zijn weggenomen, die gaten, voor-
‘ zichtigheiclshalve, met geene schepen zal trachten binnen <
V te loopen, waarvan de diepgang grooter is dan de diepte,
V die met laag water op de bnitengronden gevonden Wordt, 1

i 1
tr . A J
J l
l