HomeDe Koninklijke Nederlandsche MarinePagina 18

JPEG (Deze pagina), 785.95 KB

TIFF (Deze pagina), 6.80 MB

PDF (Volledig document), 54.99 MB

;l ·
(
18
. droogste gedeelte van de geul staat 20 dM. bij laag
water. Door deze komt inen in de Pit, alwaar 30 tot 45 dM.
water staat; het vaarwater loopt in oostelijke richting tot
dicht bij den wal van Voorne, waarna het om de N. O. _ 9
loopt, en den naam krijgt van de .l?an,lt, om na de bank gw
gerond te hebben die van den wal van Voorne uitsteekt, eene 1
zwltl­oostel»tjlce richting aan te nemen en langs Den Brtel, en
verder in oostelijker richting, langs N’tea·u>es·lmYs, in verbin-
ding te komen inet den Rotterelamschea lVate’r/weg en door een ·’
anderen tak niet de Oiale Maas. Voor de haven van den .B·rtel
staat 30 dM. water, maar meer naar binnen wordt het vaar-
water aanmerkelijk dieper. Bij Ntemueslais komt het
Voornsche Kanaal er in uit. »
Het verval van water voor de mmtrlen ran, ole ll/[aas is 17 i
dM. bij gewone, 20 dM. bij springtij. ‘
6*1** De Goereesohe zeegaten bestaan uit drie
vaarwaters: het Noorclergat, het Bolclceagat en het Slülugat. ,9.
Het Noowlergat, het noordelijkste der drie, loopt tusschen .
de Zeelzomlenplaat, die van het eiland Voorne uitsteekt, en de
Rilabea. Op de liuitengronden van het gat staat niet laag
. water 27 à. 28 dM. water, later aandiepende tot 35 Ei 45 3
H dM. Het moet met omziohtigheid bevaren worden, omdat E
de getij den. er dwars overheen trekken, Bij het lrimzewlrtcliitselitp
, vereenigt het zich niet het Bok/cengat. De strekking van het `
i Boklcmigat is van uit zee nagenoeg Oost; het minste water op de
buitengronden is 36 dM. Naar binnen wordt gaandeweg
de diepte grooter tot 60 en 70 dM. Bij het l7?:77«7L6'It­l’li(¥l1.l$‘Cl2/lil`!
wendt het vaarwater zich in oo.<·t­z«atol­oostel@lce richting, tot
aan de K/wals, en krijgt van daar tot voorbij Helle’voetsl·nts·
weder eene oostelijker richting. De diepte bedraagt hier
reeds 100 tot 250 dM. De breedte van het vaar-
l water is voor Hellevoetsluis 600 M. Het Bolckengat wordt _
l ten noorden, en 0zo07·cl­00stea bepaald door de Ribliea en de .
kust van Voorne, ten zuiden en zztizlwesten door het G’arnalen­ j
. plaatje en de zaudbank Sclzeellwelc; bezniden Hellevoetsluis
L ät
a l
jl dit