HomeDe Koninklijke Nederlandsche MarinePagina 14

JPEG (Deze pagina), 786.99 KB

TIFF (Deze pagina), 6.77 MB

PDF (Volledig document), 54.99 MB

' 14
het N oordergat, het Wcstgut en het Schulpengat. Het N oorclergat
” loopt het dichtst langs den wal van Tessel, tusschen dit eiland
en de N00rde¢·­Haaks. Het is zeer ondiep en zelfs voor moni-
tors niet te bevaren. Voor de vereeniging met het Marsdiep
staat op den droge 14 en 16 dM. water. Over de Hemlcs
bevindt zich nog een gaatje, het Moleozgaatje, dat wat dieper
is en dat bezwöden Ovwust in de Helscleiw uitkomt. Op het
droogste gedeelte staat aldaar 36 dM. W
Het Westgat bestaat uit drie verschillende vaarwaters. l
Het noordelijkste, of eigenlijke Westgat loopt langs den zuid-
kant van de N 0orde¢·­Haaks en benoorden de Kerizersbult, eerst
in Z.­oostelijke, vervolgens in oostelijker richting, en buigt
zich bij de 5de zwarte ton, alwaar het vaarwater den naam
krijgt van Breewvjjd, om de ON O. Het vaarwater is van 1200
tot 1500 M. breed. Op de buitengronden staat 53 dM. met
laag water, maar meer naar binnenkomende, wordt het spoe-
dig dieper, tot 200 à 250 dM. in de Breewüd. De uiterton ligt
op circa 10000 M. van Kaap Hoofd. Het vaarwater is in de i_
laatste jaren verloopend. I
Het middelste vaarwater, Zwichwestgat of Slank, loopt be-
zuiden de Kelizerslmlt en tusschen deze en den T/Viüfezfo/ris­¢·ug
door, en vereenigt zich bij de Bdê witte ton met het llïestgat.
De richting van het vaarwater is N.­oostelij k, het minste water
is 56 dM.
Het zuidelijkste of derde vaarwater van het Westgat, het
Wagenpad, loopt beoosten den W’ttt6t0%8·7'1tg, en tusschen deze
en de Bollen door, in N. ten oostelzjke richting, en komt bij de
5d<·> witte ton in de Breewqïd. Het minste water op den buiten-
drempel is 56 cM. Het gat is niet betond.
De ingangen van de drie vaarwaters van het Westgat liggen
allen ver uit den wal, waardoor zij moeielijk zijn aan te doen;
daarbij staat er op de buitengronden spoedig veel zee, terwijl
de stroom dwars over de vaarwaters loopt, hetgeen het be- '
varen er van lastig maakt. E
Het Schulpengat is het zuidelijkste der Tesselsche zeegaten.
jl